Skip to main content
فهرست مقالات

نقص نظریه ی ذهن در پسیکوز: آیا برای اسکیزوفرنیا اختصاصی است؟

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 34 تا 42)

کلیدواژه ها :

مانیا ،اسکیزوفرنیا ،پسیکوز ،نظریه‌ی ذهن ،داستان‌های‌ باور نادرست ،داستان‌های مصور

کلید واژه های ماشینی : نقص نظریه‌ی ذهن در پسیکوز، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، مانیای پسیکوتیک و گروه بهنجار، نقص نظریه‌ی ذهن در بیماران، مانیای پسیکوتیک، بیمار مانیای پسیکوتیک، نظریه‌ی ذهن در بیماران مبتلا، آزمایه‌های باور نادرست ضعیف‌تر، مقایسه الگوی نقص نظریه‌ی ذهن، گروه مانیای پسیکوتیک

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه الگوی نقص نظریه‌ی ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، مانیای پسیکوتیک و گروه بهنجار انجام شده است.روش: آزمودنی‌های پژوهش را 19 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا، 15 بیمار مانیای پسیکوتیک، و 16 فرد بهنجار تشکیل داده‌اند. گردآوری داده‌ها به‌کمک دو آزمایه‌ی «باور نادرست» رده‌ی اول، دو آزمایه‌ی «باور نادرست» رده‌ی دوم، و دوآزمایه‌ی داستان مصور برای سنجش نظریه‌ی ذهن انجام شد. کلیه‌ی آزمودنی‌ها از نظر بهره‌ی هوشی و تمام بیماران ازنظر شدت علامت‌شناسی و میزان داروی مصرفی بررسی شدند.یافته‌ها: بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مانیای پسیکوتیک در نمره‌ی مجموع آزمایه‌های باور نادرست ضعیف‌تر از گروه بهنجار عمل کردند و از این نظر تفاوت معنی‌داری میان دو گروه بیمار دیده نشد. هم‌چنین گروه مانیای پسیکوتیک، در یک آزمایه‌ی باور نادرست رده‌ی دوم ضعیف‌تر از افراد بهنجار عمل کرد. سایر تفاوت‌ها معنی‌دار نبود. بهره‌ی هوشی سه گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت.نتیجه: با توجه به وجود نقص نظریه‌ی ذهن در بیماران مانیک پسیکوتیک، ممکن است این ناتوانی برای اسکیزوفرنی اختصاصی نباشد، و در سایر انواع پسیکوز نیز دیده شود.

خلاصه ماشینی:

"در دهه‌ی گذشته بررسی‌های زیادی برای آزمودن فرضیه‌ی نقص نظریه‌ی ذهن در بیماران مبتلا به 1- theory of mind 2- Frith3- mentalizing 4- Baron-Cohen5- Drury 6- Robinson7- Birchwood 8- alien control9- Langdon 10- Coltheart11- false belief 12- first-order tasks13- comic strips 14- Sarfati15- Hardy-Bayle 16- Besche17- Widlocher اسکیز‌وفرنیا انجام شده است (گرتی1 و فریمن2، 1999). در این بررسی با انجام آزمایه‌های کلامی داستان‌های باور نادرست، و آزمایه‌های تصویری داستان‌های مصور (برای کنترل متغیر کلامی)، توانایی نظریه‌ی ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، مانیای پسیکوتیک و گروه سالم بهنجار مقایسه شده و این مقایسه با در نظر گرفتن متغیر مداخله‌گر بهره‌ی هوشی آزمودنی‌ها انجام گردید. فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از: (1) بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در آزمایه‌های نظریه‌ی ذهن به طور معنی‌‌داری ضعیف‌تر از دو گروه دیگر عمل می کنند؛ (2) بیماران مانیای پسیکوتیک در مقایسه با گروه سالم بهنجار ضعیف‌تر عمل می کنند؛ و (3) این فرضیه‌ها با در نظر گرفتن متغیر بهره‌ی هوش هم‌چنان معتبر است. 1- Garety 2- Freeman3- Mazza 4- De Risio5- Surlan 6- Roncone7- Cassachia 8- methodologic9- Doody 10- Gotz11- Johnstone 12- Cunningham Owens13- Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th edition). به‌طور کلی در نمره‌ی مجموع داستان‌های باور نادرست، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به‌طور معنی‌داری ضعیف‌تر از گروه بهنجار عمل ‌کردند و در سایر آزمایه‌ها نیز گرایش به ناتوانی (اگرچه غیر معنی‌دار) دیده شد؛ گرچه در بررسی‌های پیشین ناتوانی در آزمایه‌‌های رده‌ی دوم در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا گزارش شده است (ماتسا و همکاران، 2001؛ دروری و همکاران، 1998) اما در بررسی حاضر این ناتوانی مشاهده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.