Skip to main content
فهرست مقالات

اضطراب، علایم بیماری های قلبی عروقی و میزان چربی های خون

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 56 تا 62)

کلیدواژه ها :

اضطراب ،کلسترول ،تری‌گلیسیرید ،عروقی ،بیماری‌های قلبی ،ازدیاد فشارخون

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، فشار خون‌های سیستولیک و دیاستولیک، فشارخون، کلسترول، بررسی ارتباط میان شدت اضطراب، شدت اضطراب، طپش قلب و نارسایی میوکارد، بیماری‌های قلبی، نارسایی میوکارد رابطه‌ی معنی‌داری، چربی‌های خون و علایم بیماری‌های

هدف: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان شدت اضطراب با ازدیاد فشارخون، میزان چربی‌های خون و علایم بیماری‌های قلبی انجام شده است.روش: آزمودنی‌های پژوهش را 606 زن و مرد 65-35 ساله‌ی ساکن شهر تهران تشکیل داده‌اند که در یک پژوهش توصیفی- مقطعی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی انتخاب شده بودند. این افراد با اندازه‌گیری فشار خون، سنجش چربی‌های خون به کمک روش‌های آنزیمی و تشخیص علایم بیماری‌های قلبی توسط پزشک بررسی شدند و شدت اضطراب آنها به کمک پرسش‌نامه‌های پیشنهادی زیگموند و اسنیت اندازه‌گیری شد. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری t ، تحلیل واریانس و خی‌دو تحلیل گردید.یافته‌ها: زنان به‌طور معنی‌داری بیشتر از مردان دچار اضطراب بودند. میان شدت اضطراب و افزایش فشار خون‌های سیستولیک و دیاستولیک و کمبود کلسترول HDL ارتباط معنی‌دار دیده شد ولی شدت اضطراب با ازدیاد کلسترول تام، کلسترول LDL و تری‌گلیسرید رابطه‌ی معنی‌داری نداشت. هم‌چنین میان شدت اضطراب و احساس درد در قفسه‌ی سینه، طپش قلب و نارسایی میوکارد رابطه‌ی معنی‌داری دیده شد.نتیجه: وجود اضطراب با برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در ارتباط است.

خلاصه ماشینی:

"اضطراب، علایم بیماری‌های قلبی عروقی و میزان چربی‌های خون دکتر نسرین عاقلی*، محمود حجاران** چکیده هدف: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان شدت اضطراب با ازدیاد فشارخون، میزان چربی‌های خون و علایم بیماری‌های قلبی انجام شده است. بررسی حاضر با هدف آگاهی از وجود و شدت اضطراب در افراد عادی جامعه و ارتباط آن با افزایش فشار خون، تغییر در چربی‌های خون و بیماری‌های قلبی آنان در شهر تهران انجام شده است. در داخل هر 1- Marks 2- Lader 3- Joffe 4- Levitt5- Lang 6- Beck 7- Roose 8- Vaillant9- Rozanski 10- Blumenthal11- Kaplan 12- Fava13- Agheli 14- Consoli 15- Suarez بلوک فهرست خانوا رهایی که دارای افراد 65-35ساله بودند تهیه شد و سپس به روش نمونه‌گیری سیستماتیک 15 نفر در 15 خانوار که دارای معیارهای پژوهش بودند انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. جدول2- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش برحسب میزان اضطراب و بالابودن فشارخون‌های سیستولیک و دیاستولیک میزان اضطراب خفیف متوسط شدید سطح فشارخون بالا فراوانی(%) فراوانی(%) فراوانی(%) معنی‌داری سیستولیک 001/0 دارد 16(1/5) 13(10) 21(13) دیاستولیک 05/0 دارد 26(3/8) 20(15) 24(15) 1- High Density Lipoprotein2- Low Density Lipoprotein3- Friedwald 4- Zigmond5- Snaith 6- Powell7- Enright جدول 3 نشان می‌دهد که بین شدت اضطراب و میزان تری‌گلیسیرید و کلسترول تام رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد ولی با کمبود کلسترول HDL رابطه‌ی معنی‌دار (02/0p<) وجود دارد. S. بالاتر از 150 3/53 5/54 3/62 همان‌گونه که جدول4 نشان می‌دهد بین شدت اضطراب و احساس درد در قفسه سینه، طپش قلب و نارسایی میوکارد رابطه‌ی معنی‌داری (001/0p<) وجود دارد و میزان شیوع این علایم با افزایش شدت اضطراب افزایش می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.