Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، پیش و پس از درمان دارویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 24 تا 30)

کلیدواژه ها :

یادگیری ،بازداری نهفته ،اسکیزوفرنیا

کلید واژه های ماشینی : اسکیزوفرنیا، بیماران، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، بازداری نهفته، دارو، مقایسه‌ی مکانیزم بازداری نهفته، مکانیزم بازداری نهفته در بیماران، هفته، اسکیزوفرنیای حاد و بیماران مبتلا، مقایسه‌ی بازداری نهفته در بیماران

مقدمه: این بررسی با هدف مقایسه‌ی بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که علایم بیماری آنها با مصرف داروهای ضدپسیکوز کنترل گردیده، انجام شده است.مواد و روش‌کار: ‌بازداری نهفته‌ از راه محرک‌های بینایی و شنوایی در سه گروه سنجیده شد؛ گروه اول (30 نفر) بیمارانی که در دوره‌ی حاد پسیکوز بودند و هنوز داروی ضدپسیکوز دریافت نکرده بودند، گروه دوم (35 نفر) بیمارانی که با مصرف این داروها علایمشان کنترل شده بود و گروه سوم (31 نفر) افراد بهنجاری که سابقه‌ی اسکیزوفرنیا نداشتند. در این بررسی شمار خطا در یادگیری به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.یافته‌ها:‌ یافته‌ها نشان دادند که شمار خطا در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (چه آنهایی که در فاز حاد پسیکوز بودند و چه بیماران کنترل شده توسط دارو) به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه گواه بود. از سوی دیگر،‌ تأثیر مورد انتظار بازداری نهفته در گروه بیماران کنترل شده دیده نشد.نتیجه‌گیری: این پژوهش ارتباط پدیده‌ی بازداری نهفته با اسکیزوفرنیا را تأیید نکرد. به نظر می رسد که آشنا نبودن بیماران با روش‌های آزمایش، نقش مهمی دراین امر داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"پژوهشگرانی مانند فلدون و وینر (1991) و واربرتون18 و جوزف19 (1994) با ایجاد جنون مصنوعی در موش (به‌کمک تزریق آمفتامین) پدیده‌ی بازداری نهفته را مورد سنجش قرار داده و گزارش کرده‌اند که بازداری نهفته در این حالت بسیار ضعیف 1- limbic system 2- basal ganglia3- prefrontal cortex 4- subcortical5- Buchanan 6- Carpenter 7- Gray 8- Lubow 9- limbic forebrain 10- subiculum 11- nucleus accumbens 12- mesolimbic 13- Cick 14- reticular 15- GABA 16- Feldon 17- Weiner 18- Warburton 19- Joseph می‌شود، یعنی شمار خطا در یادگیری تداعی‌گر، بسیار کمتر از گروه گواه می‌گردد. گفتنی است بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که علایم منفی در آنها مسلط بود و بیمارانی که در بستری اخیر درمان با شوک الکتریکی دریافت کرده بودند، وارد 1- Bertolino 2- Nawroz3- Baruch 4- Hemsley 5- Pilowsky 6- Urca بررسی نشدند. S. اسکیزوفرنیای پایدار شده بدون رویارویی اولیه 6 67/21 38/14 نمودار1- میانگین شمار خطا در گروه بهنجار (1)، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد که دارو دریافت نکرده بودند (2) و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که در اثر مصرف دارو به حالت پایدار رسیده بودند (3) بحث همان‌گونه که بیان شد این بررسی در پاسخ به فرضیه‌های زیر انجام شد: الف) "بازداری نهفته" در فاز حاد اسکیزوفرنیا (پیش از اثربخشی داورهای ضدپسیکوز) نسبت به افراد طبیعی، ضعیف‌تر می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.