Skip to main content
فهرست مقالات

سم زدایی سریع و سم زدایی با کلونبدین در بیماران وابسته به مواد افیونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (11 صفحه - از 203 تا 213)

هدف: این بررسی با هدف مقایسه ی دو برنامه ی درمانی سم‌زدایی سریع (نالترکسون/کلونیدین) و سم زدایی مرسوم (کلونیدین) انجام شده است. روش: این بررسی بر روی 54 نفر بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی- درمانی روانپزشکی ایران که به تصادف در دو گروه جای داده شده بودند، انجام گردید. 28 نفر در گروه A (نالترکسون/کلونیدین) و 26 نفر در گروه B (کلونیدین) بررسی شدند. گردآوری داده ها به کمک مصاحبه ی بالینی بر پایه ی معیارهای تشخیصی DSM-IV و یک پرسش نامه ی ویژگی های جمعیت شناختی و الگوی مصرف مواد انجام شده است. برای بررسی آماری از آزمون های توصیفی، t و خی دو بهره گرفته شد. یافته ها: این بررسی نشان داد که دو گروه ازنظر ویژگی های جمعیت شناختی، الگوی مصرف مواد و میزان ریزش در پی گیری یک ماهه همسان بودند. شدت علایم محرومیت در دو گروه یکسان و به طور کلی در سطح متوسط ارزیابی گردید. میزان تکمیل دوره ی درمان نیز در دو گروه تفاوتی نداشت (گروه A 94% و گروه B 96%)، اما مدت زمان بستری در گروه A به طور معنی‌داری کمتر از گروه B بود (پنج روز در برابر نه روز). عوارض جانبی شدید در دو گروه دیده نشد. از نظر میزان باقی ماندن در درمان و عود در پی گیری یک ماه پس از درمان دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. میزان عود پس از یک ماه در گروه A 50% و در گروه B 46% برآورد گردید. نتیجه: با توجه به شدت علایم محرومیت در سطح متوسط، دوره ی کوتاه سم‌زدایی، نبود عوارض شدید و امکان شروع سریع درمان با نالترکسون برای درمان نگهدارنده، برنامه ی درمانی سم‌زدایی سریع با نالترکسون به همراه کلونیدین به عنوان روشی موثر پیشنهاد می‌گردد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.