Skip to main content
فهرست مقالات

سم زدایی سریع در افراد وابسته به مواد افیونی به کمک آنتاگونیست های افیونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 214 تا 219)

هدف : این پژوهش با هدف بررسی نقش داروی نالترکسون و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی در پیش گیری از عود در بیماران وابسته به مواد افیونی پس از مرحله ی سم زدایی انجام شده است . روش : در این بررسی مقطعی 107 بیمار مرد وابسته به مواد افیونی که دوره ی سم زدایی را در بخش دوگانه ی بیمارستان شهید بهشتی کرمان گذرانده بودند ، در زمینه ی مصرف نالترکسون آموزش دیدند و یک ماه و سه ماه پس از ترخیص از بیمارستان ، به کمک تماس تلفنی درباره ی تداوم مصرف آن پی گیری شدند . ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ی مورد بررسی به کمک یک پرسش نامه ی جمعیت شناختی و ویژگی های روان شناختی آنها به کمک پرسش نامه ی SCL-90-R پیش از آغاز علایم ترک بررسی شدند . یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 86/7± 75/33 سال بود. با افزایش میزان تحصیلات، مدت زمان مصرف داروی نالترکسون نیز افزایش یافت. 1/27% بیماران کمتر از یک ماه، 8/59% یک ماه و 1/13% سه ماه کامل دارو را مصرف نمودند. همه ی مقیاس های آزمون SCL-90-R در بیماران گروه اول به طور معنی داری از دو گروه دیگر بیشتر بود. نتیجه: تجویز نالترکسون برای بیماران تحصیل کرده سودمندتر است. همراه نمودن درمان دارویی با درمان های غیردارویی می تواند باعث افزایش زمان مصرف نالترکسون گردد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.