Skip to main content
فهرست مقالات

درمان نگهدارنده با نالترکسون در بیماران وابسته به مواد افیونی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی و روان شناختی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 220 تا 226)

هدف: در این پژوهش فراوانی مصرف مواد افیونی در بیماران بستری در یک بیمارستان عمومی در ایران بررسی شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی بود و در آن 494 بیمار بستری در دوازده بخش بیمارستان عمومی حضرت رسول اکرم (ص) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بخش های کودکان، اورژانس، ICU و CCU از پژوهش کنار گذاشته شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه ی پژوهشگرساخته بود. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو تحلیل گردید. یافته ها: فراوانی طول عمر مصرف مواد افیونی 7/11% (9/10% مرد و 8/0 % زن) و فراوانی مصرف کنونی مواد افیونی 1/7% بود. بیشترین فراوانی مصرف مواد افیونی در بخش جراحی مغز و اعصاب (8/23%)، گروه سنی 44-30 سال (7/13%) و افراد با تحصیلات دبیرستانی (8/14%) دیده شد. 1/12% متاهل ها، 8/10% مجردها و 7/7% مطلقه ها مواد مصرف می کرده اند. الگوی مصرف روزانه شایع ترین الگوی مصرف مواد افیونی (3/48%) و شایع ترین روش مصرف، تدخینی (8/63%) بود. نتیجه: این بررسی نشان داد که مصرف مواد افیونی در بیماران بستری در بیمارستان عمومی شایع است و بررسی های بیشتری در این زمینه ضروری به نظر می رسد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.