Skip to main content
فهرست مقالات

قند خون و شاخص توده ی بدن بیماران تحت درمان با کلوزاپین و ضد روانپریشی های متعارف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 219 تا 223)

کلیدواژه ها :

اسکیزوفرنیا ،کلوزاپین ،شاخص توده‌ی بدن ،دیابت قندی

کلید واژه های ماشینی : قند خون ، توده‌ی بدن بیماران تحت درمان ، بیماران تحت درمان ، قند خون ناشتا ، کلوزاپین ، بیماران ، خون و شاخص توده‌ی بدن ، شاخص توده‌ی بدن بیماران ، قند خون و شاخص ، بیمار قند خون ناشتای

مقدمه: هدف این بررسی مقایسه‌ی قند خون و شاخص توده‌ی بدن در بیماران تحت درمان با کلوزاپین و ضدروانپریشی‌های متعارف بوده است.مواد و روش‌کار: در یک بررسی مقطعی، 43 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (36 مرد و هفت زن) تحت درمان با کلوزاپین با 41 بیمار تحت درمان با داروهای ضدروانپریشی متعارف (33 مرد و هشت زن) از نظر قند خون ناشتا و دوساعت پس از غذا خوردن و هم‌چنین شاخص توده‌ی بدن مقایسه شدند. داده‌های گردآوری شده به‌کمک آزمون‌های آماری t و خی‌دو تحلیل گردیدند. یافته‌ها: از بیماران تحت درمان با کلوزاپین، دو بیمار قند خون ناشتای غیرطبیعی و شش بیمار قند خون غیرطبیعی دو ساعت پس از غذا داشتند و پنج بیمار در حد تشخیص دیابت بودند که در مقایسه‌ با گروه تحت درمان با داروهای ضدروانپریشی متعارف تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. هم‌چنین، مقایسه‌ی شاخص توده‌ی بدن نشان دهنده‌ی افزایش بیشتر وزن در گروه تحت درمان با کلوزاپین نسبت به بیماران تحت درمان با دارو های ضدروانپریشی متعارف بود.نتیجه‌گیری: درمان با کلوزاپین می‌تواند در زمینه‌ی افزایش قندخون شماری از بیماران نقش داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف این پژوهش ارزیابی میزان قند خون با توجه به نبود سابقه‌ی پیشین دیابت در بیماران تحت درمان با کلوزاپین در مقایسه با داروهای ضد‌روانپریشی متعارف می‌باشد. مواد و روش‌کار 1 در یک بررسی مقطعی، با روش نمونه‌گیری در دسترس، 43 بیمار با تشخیص اسکیزوفرنیا برپایه‌ی معیار DSM-IV27 که دست‌کم به‌مدت یک‌سال کلوزاپین دریافت کرده بودند با 41 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا که بیشتر از یکسال با ضدروانپریشی‌های متعارف تحت درمان بودند از نظر میزان قند خون و شاخص توده‌ی بدن28 (BMI) مقایسه شدند. قند خون ناشتای مختل به معنی قند خون بیشتر از 110 و کمتر از 1- Lieberman 2- Henderson3- Hagg 4- Doss5- Pijl 6- Meinders7- Leadbetter 8- Holden9- John 10-Chengappa 11- Baker 12- Gupta13- Mortimer 14- Dixon15- Weiden 16- Delahanty17- Tabata 18- Mukherjee19- Decina 20- Bocola21- Saraceni 22- Scapicchio23- Cavazoni 24- Gianfrancesco25- Grogg 26- Mahmoud27- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed. در رابطه‌ با قند خون دو ساعت پس از غذا (2HPP) در گروه کلوزاپین شش بیمار قند خون مختل و پنج بیمار قند خون در حد تشخیص دیابت قندی داشتند، در صورتی‌که در گروه تحت درمان با ضدروانپریشی‌های معمول تنها چهار بیمار 2HPP مختل نشان دادند، که این تفاوت معنی‌دار بود (05/0p<). شاخص توده‌ی بدن در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری را نشان داد (01/0p<) که خود می‌تواند از عوامل زمینه‌ساز در بروز تغییرات قند خون در بیماران تحت درمان با کلوزاپین باشد. با آن که میانگین سنی آزمودنی‌های پژوهش حاضر از سایر بررسی‌ها پایین‌تر است، افرادی که افزایش قند خون را در آزمایش 2HPP نشان دادند با سایر بیماران به‌ویژه گروه تحت درمان با داروهای ضدروانپریشی متعارف تفاوت معنی‌دار داشتند (05/0p<)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.