Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش ارزش تأخیری و همبستگی آن با چشم انداز زمان در کارورزان رشته پزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 327 تا 334)

کلیدواژه ها :

تکانشگری ،چشم‌انداز زمان ،کاهش ارزش تاخیری ،کاهش ارزش زمانی

کلید واژه های ماشینی : کاهش ارزش تأخیری، نتایج آزمون کاهش ارزش تاخیری، کاهش ارزش تاخیری، پاداش، همبستگی، تکانشگری، ZTPI، آزمون کاهش ارزش تأخیری، آزمون، بررسی کاهش ارزش تاخیری

مقدمه: کاهش ارزش تاخیری به معنی برتری داشتن پاداش‌های فوری و کوچک بر پاداش‌های بزرگ و تاخیری است. هدف این بررسی کاهش ارزش تاخیری و همبستگی نتایج آن با یافته‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI) بود.مواد و روش‌کار: در یک بررسی مقطعی- توصیفی، کاهش ارزش تاخیری با یک نرم‌افزار کامپیوتری و چشم‌انداز زمان با ZTPI در 93 نفر از کارورزان رشته پزشکی بررسی شد. در فرآیند کاهش ارزش تاخیری باید بین پاداش‌های پولی فرضی که فوری یا با تاخیرهای 6 ساعت تا 25 سال پرداخت می‌شد انتخاب انجام می‌شد. ZTPI پرسش‌نامه‌ای با 56 عبارت و پنج زیرمقیاس است. داده‌های پژوهش به‌کمک یک برنامه برازاندن منحنی غیرخطی، آزمونt ، آزمون من‌ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته‌ها: تابع هیپربولیک تطابق خوبی با یافته‌های آزمون کاهش ارزش تاخیری داشت. در ZTPI در زیرمقیاس‌های آینده و گذشته مثبت، بالاترین و در زیرمقیاس تقدیرنگری در حال، کمترین میانگین نمره وجود داشت. همبستگی معنی‌داری بین نتایج آزمون کاهش ارزش تاخیری و چشم‌انداز زمان دیده نشد. هم‌چنین تفاوت معنی‌داری در نتایج این دو آزمون بین زنان و مردان وجود نداشت.نتیجه‌گیری: فرآیند کاهش ارزش تاخیری بر پایه الگوی هیپربولیک برای اندازه‌گیری تکانشگری در ایران کاربرد دارد. نبود همبستگی بین نتایج آزمون کاهش ارزش تاخیری و ZTPI نشان می‌دهد که احتمالا این دو آزمون با وجه‌های جدا و ناپیوسته‌ای از تکانشگری ارتباط دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.