Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 449 تا 454)

کلیدواژه ها :

استرس ،سلامت جامعه ،مدیران مراکز درمانی

کلید واژه های ماشینی : استرس ، مدیران مراکز درمانی ، مدیران ، مدیران مراکز درمانی شهر تهران ، مدیران مراکز درمانی کمبود بودجه ، عوامل ایجاد کننده استرس ، محیط کار مدیران مراکز درمانی ، عوامل استرس‌زای ، ایجاد کننده استرس در مدیران ، بررسی عوامل استرس‌زا در مدیران

مقدمه: به‌دلیل آثار زیانبار استرس ناشی از کار در مدیران مراکز بهداشتی- درمانی، این پژوهش با هدف بررسی عوامل استرس‌زا در مدیران مراکز درمانی دولتی شهر تهران انجام شده است.مواد و روش‌کار: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی بوده و با کمک پرسش‌نامه لوتانز انجام شده است. آزمودنی‌های پژوهش 92 مدیر مراکز درمانی دولتی در تهران بودند که دربرگیرندة همة مدیران مراکز یادشده که حاضر به تکمیل پرسش‌نامه شدند. داده‌های گردآوری شده به‌کمک روش‌های آماری توصیفی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: عامل احساس مسئولیت بیش از حد از مهم‌ترین عوامل شخصی استرس‌زا، عامل مشکلات مربوط به گرانی، تورم و هزینه زندگی از مهم‌ترین عوامل خانوادگی ایجاد کننده استرس، عامل کمبود بودجه و امکانات و تجهیزات مرکز درمانی از مهم‌ترین عوامل شغلی و محیط کار استرس‌زا و عوامل آلودگی‌های زیست محیطی و ناآگاهی مراجعین نسبت به معیارهای اجتماعی، ‌فرهنگی و اقتصادی ‌از مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی استرس‌زا در مدیران مراکز درمانی مورد بررسی بودند.نتیجه‌گیری: مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی کمبود بودجه، امکانات و تجهیزات بود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی حاضر در این راستا و با هدف شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی شهر تهران انجام شده است. 1 در این مقیاس افرادی که نمره‌های بالاتر از 132 داشته باشند دارای استرس تلقی می‌شوند و هر پرسش یا هر عامل استرس‌زای عنوان شده در پرسش‌نامه که در افراد مورد بررسی دارای میانگین بالاتر از 3 باشد از نظر استرس‌زایی مهم شناخته می‌شود (ابطحی و الوانی، 1371). در میان عوامل استرس‌زای مربوط به خانواده مشکلات مربوط به گرانی، تورم، هزینه زندگی و مسکن با فراوانی نسبی 2/40% مهم‌ترین عامل استرس‌زا در مدیران مراکز مورد بررسی بود. در مجموع مهم‌ترین عامل استرس‌زا در مدیران مراکز درمانی مورد بررسی کمبود بودجه مرکز درمانی بود که بیشترین فراوانی نسبی را در میان عوامل گوناگون یادشده به خود اختصاص داد (4/55%). کیانی (1374)، متقی‌پور، مهاجر و کاتوزیان (1370) و طوسی (1371) در زمینه عوامل استرس‌زا، امکانات مربوط به بودجه و امکانات مالی سازمان را عامل مهمی در ایجاد استرس در افراد شاغل در آن مراکز گزارش نمودند که این نکته با یافته‌های بررسی حاضر هم‌سو است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.