Skip to main content
فهرست مقالات

کارایی آموزش مهارت حل مسأله در کاهش پرخاشگری دختران دانش آموز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (3 صفحه - از 467 تا 469)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،پرخاشگری ،درمان شناختی- رفتاری ،آموزش مهارت حل مسأله

کلید واژه های ماشینی : کارایی آموزش مهارت حل مسأله، آموزش مهارت حل مسأله، کاهش پرخاشگری دختران دانش‌آموز، حل مسأله در کاهش پرخاشگری، میانگین نمره‌های پرخاشگری پس‌آزمون گروه، تأثیر آموزش مهارت حل مسأله، حل مسأله بر کاهش پرخاشگری، کاهش پرخاشگری دختران دانش‌آموز انجام‌شده، هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت، آزمون

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش پرخاشگری دختران دانش‌آموز انجام شده است. مواد و روش‌کار: این بررسی بر روی 120 دانش‌آموز دختر دوم دبیرستان در دو گروه آزمایشی و دو گروه گواه (هر گروه 30 نفر) با بهره‌گیری از آزمون تفکر منظم و معطوف به هدف، مقیاس انحراف شخصیت و یک پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی اجرا شد. دو گروه آزمایشی طی 10 جلسه در مدت دو ماه از آموزش مهارت حل مسأله برخوردار شدند. داده‌های پژوهش به‌کمک تحلیل واریانس و آزمون آماری t تحلیل گردیدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره‌های پرخاشگری پس‌آزمون گروه اول آزمایشی نسبت به میانگین نمره‌های پیش‌آزمون همان گروه کاهش یافته است. هم‌چنین کاهش آشکاری بین واریانس گروه‌های اول و دوم پس از آموزش گروه‌های گواه دیده شد. نتیجه‌گیری: آموزش مهارت حل مسأله، پرخاشگری دختران را کاهش می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارایی درمان‌های شناختی- رفتاری از نوع آموزش حل مسأله در کاهش پرخاشگری نوجوانان بود. یعنی تفاوت میانگین دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) مورد بررسی از نظر تأثیر آموزش حل مسأله بر پرخاشگری معنی‌دار بود (01/0p<). بحث نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش حل مسأله در کاهش پرخاشگری مؤثر است و این نتایج با یافته‌های توزنده‌جانی و همکاران (1379) در زمینه تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر پرخاشگری هم‌خوانی دارد. هم‌چنین شریفی (1373، 1375) نیز در مورد تأثیر آموزش حل مسأله بر سازگاری اجتماعی و کاهش افسردگی یافته‌های مشابهی را گزارش نمودند. Review of social cognitive problem-solving interventions with child- ren."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.