Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی - رفتاری در وابستگی به مواد افیونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 3 تا 8)

کلیدواژه ها :

رفتاری ،درمان شناختی ،وابستگی به مواد افیونی ،نالترکسون ،مدیریت وابستگی

کلید واژه های ماشینی : نالترکسون، مدیریت وابستگی و درمان شناختی، اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان، نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد، کاهش نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد، مدیریت وابستگی، مصرف مواد، گروه نالترکسون + مدیریت وابستگی، وابستگی به مواد افیونی، بیماران

مقدمه: در این پژوهش اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران وابسته به مواد افیونی که تحت درمان نگهدارنده با نالترکسون بودند، ارزیابی شد.مواد و روش‌کار: 90 بیمار وابسته به مواد افیونی 20 تا 49 ساله مراجعه‌کننده به مرکز روانپزشکی ایران که سم زدایی شده بودند و داروی نالترکسون را به‌عنوان درمان نگهدارنده دریافت می‌کردند به‌تصادف و به مدت 16 هفته در یکی از سه گروه درمانی نالترکسون به‌تنهایی، نالترکسون با مدیریت وابستگی و نالترکسون با درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند. پیش از شروع مداخله‌های درمانی، آزمودنی‌ها با چک‌لیست شدت اعتیاد ارزیابی شدند. در پایان مداخله، هر سه گروه بار دیگر با چک‌لیست شدت اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.یافته‌ها: مقایسه سه گروه از نظر سطح ریزش، میزان همکاری و نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد نشان‌دهنده تفاوت معنی دار بین سه گروه بود. تغییرات معنی‌دار آماری به وجود آمده نشان دهنده اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی- رفتاری در افزایش همکاری، کاهش ریزش و کاهش نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد بود.نتیجه‌گیری: برنامه مدیریت وابستگی به‌سرعت مصرف مواد را کاهش می‌دهد اما اثرات آن بعد از درمان کاهش پیدا می‌کند. تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش مصرف مواد تا ماه‌ها پس از پایان درمان ادامه می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.