Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 365 تا 370)

کلیدواژه ها :

نوجوان ،مشکلات رفتاری ،شیوه تربیتی

کلید واژه های ماشینی : شیوه تربیتی والدین، نوجوانان، ارتباط شیوه تربیتی والدین، میزان مشکلات رفتاری دانش‌آموزان، دانش‌آموزان، شیوه تربیتی اقتدارمنش، به‌کمک پرسش‌نامه شیوه تربیتی والدین، میانگین مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نوجوان، مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نوجوان مدارس، اقتدارمنش

هدف: به علت اهمیت تأثیر شیوه تربیتی والدین بر رفتار نوجوانان، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان شیوه تربیتی والدین و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز انجام شده است.روش: پژوهش حاضر یک بررسی مقطعی است و در آن 360 (224 دختر، 136 پسر) نفر دانش‌آموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به‌کمک پرسش‌نامه‌ شیوه تربیتی والدین و مقیاس مشکلات رفتاری بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و LSD انجام شد. یافته‌ها: بیشترین درصد دانش‌آموزان نوجوان، شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده بودند و نیز بیشتر آنها مشکلات رفتاری در حد متوسط داشتند (به ترتیب 7/39% و 2/39%). ارتباط آماری معنی‌داری بین شیوه تربیتی والدین با مشکلات رفتاری دیده شد (05/0p<).نتیجه‌گیری‌: شیوه‌های تربیتی والدین بر چگونگی مشکلات رفتاری نوجوانان تأثیر می‌گذارند.

خلاصه ماشینی:

"ابزارهای به‌کار برده‌شده در این پژوهش، دو پرسش‌نامه به شرح زیر بود: 1- Townsend 2- Byrne3- Haddock 4- Poston5- responsiveness 6- demandingness 7- authoritative 8- authoritarian 9- permissive 10- indulgent 11- Hetthrington 12- Reiss13- Goldstein 14- Heaven15-Choa 16- Walker17- Black 18- Beyer 19- Goossens 20- Aunola21- Statin 22- Nurmi23- Lamborn 24- Mounts 25- Steinberg 26- Dornbuch 1- پرسش‌نامه‌ شیوه تربیتی والدین1 (دارلینگ2 و اشتینبرگ، 1993) دیدگاه نوجوانان را در زمینه شیوه تربیتی (اقتدارمنش، قدرت‌گرا، سهل‌گیر و بی‌کفایت) ارزیابی می‌کند و در مقیاس شش درجه‌ای لیکرت به صورت کاملا موافقم، موافقم، نسبتا موافقم، نسبتا مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم پاسخ داده می‌شود. جدول 1- توزیع فراوانی دانش‌آموزان نوجوان (360=n) بر حسب گروه سنی، پایه تحصیلی، معدل و رضایت از والدین متغیر فراوانی (%) سن (سال) 15- 14 17- 16 19- 18 60 (6/16) 217 (4/60) 83 (0/23) پایه تحصیلی اول دوم سوم چهارم 92 (5/25) 41 (4/11) 104 (8/28) 123 (1/34) معدل تحصیلی 13-10 16-14 20-17 38 (5/10) 132 (6/36) 120 (2/33) رضایت از والدین هر دو پدر مادر هیچ‌کدام 173 (0/48) 26 (2/7) 65 (0/18) 96 (6/26) 1- Parenting style Inventory II 2- Darling 3- Problem Behavior Scale 4- Dekovic 5- Noom 6- Meeus7- Least Significant Differences جدول 2، توزیع فراوانی دیدگاه دانش‌آموزان مورد بررسی را در زمینه شیوه تربیتی والدین نشان می‌دهد. 1- Oliva هم‌چنین این بررسی ارتباط آماری معنی‌داری بین شیوه تربیتی والدین با مشکلات رفتاری نشان داد، به طوری‌که بالاترین میانگین مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نوجوان (0/26) مربوط به شیوه تربیتی بی‌کفایت و کمترین میانگین آن (9/1) مربوط به شیوه تربیتی اقتدارمنش بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.