Skip to main content
فهرست مقالات

اثر محرومیت از پدر بر اختلال های رفتاری کودکان دبستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 390 تا 395)

کلیدواژه ها :

کودکان ،محرومیت از پدر ،اختلال های رفتاری ،پرسش نامه راتر ،پرسش‌نامه راتر ،اختلال‌های رفتاری

کلید واژه های ماشینی : کودکان، محروم، کودکان محروم از پدر، رفتارهای ضداجتماعی، اختلال‌های رفتاری، پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان راتر، نمره‌های پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان راتر، گروه کودکان عادی و محروم، رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی، کودکان عادی

یافته‌ها: بین دو گروه کودکان عادی ومحروم از پدر از نظر شیوع اختلال‌های رفتاری تفاوت معنی‌دار وجود داشت (01/0p<) و کودکان محروم از پدر نسبت به کودکان عادی از اختلال‌های رفتاری بیشتری رنج می‌بردند. به بیان دیگر آزمودنی‌های دختر محروم از پدر دراختلال رفتار ضداجتماعی (01/0p<) و ناسازگاری اجتماعی (01/0p<) با پسران محروم از پدر تفاوت معنی‌داری داشتند، درحالی‌که در دیگر متغیرها (افسردگی- اضطراب، بیش فعالی و پرخاشگری) تفاوت معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: کودکان محروم از پدر مستعد ابتلا به انواع اختلال‌های رفتاری هستند.

خلاصه ماشینی:

"نسخه اولیه این پرسش‌نامه دارای 26 ماده 1- Rene 2- Kari 3- Ritta 4- Jouk5- Beaty 6- Gabel7- cognitive 8- aggressiveness- hyperactivity9- depression- anxiety 10- social maladjustment 11- attention deficit 12- distraction 13- ex post facto14- simple random sampling15- Rutter's Child Behavior Questionnaire for teachers بوده که با افزوده شدن 6 ماده و تبدیل چهار ماده به دو ماده به یک پرسش‌نامه 30 ماده‌ای تبدیل شده است (خرامین و بوالهری، 1373). 1 جدول 1 – میانگین و انحراف ‌معیار سن کودکان محروم از پدر و عادی بر حسب جنس گروه جنس فراوانی سن میانگین (انحراف‌معیار) کودکان ‌محروم‌ از پدر دختر 31 45/9 (87/1) پسر 29 89/9 (70/1) کل 60 65/9 (81/1) کودکان عادی دختر 27 25/9 (18/2) پسر 31 21/9 (62/1) کل 58 19/9 (89/1) کل نمونه دختر 58 5/9 (69/1) پسر 60 18/9 (68/1) کل 118 24/9 (65/1) 1- Rutter 2- test – retest 3- Cox 4- Tupling5- Bergan 6- Yule 7- Rutter's Child Behavior Questionnaire for parents8- Fergusson 9- Dimond10- Harwood 11- sensitivity 12- specificity مقایسه داده‌های هر دو پرسش‌نامه دو گروه کودکان محروم از پدر و عادی، نشان داد که در هر دو پرسش‌نامه رفتاری کودکان راتر (والدین و معلم) بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (01/0p<). به‌طور کلی شیوع اختلال‌های رفتاری در میان کودکان محروم از پدر بیشتر است و تعامل جنسیت و محرومیت از پدر در متغیرهای رفتار ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی مؤثر ولی در دیگر متغیرها هم‌چون بیش‌فعالی، پرخاشگری، 1- Alan 2- Haddad 3- Garralda 4- Lamb 5- Kranzler اضطراب وافسردگی بی‌اثر می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.