Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش استادان و دستیاران روانپزشکی درباره عملکرد بیماران استاندارد شده در آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (4 صفحه - از 25 تا 28)

کلیدواژه ها :

بالینی (OSCE) ،آزمون ساختاریافته عینی ،بیماران استاندارشده ،ارزیابی روانپزشکان ،آزمون ساختاریافته عینی- بالینی (OSCE)

کلید واژه های ماشینی : روانپزشکی ، پزشکی ، عملکرد بیماران استاندارد‌شده در آزمون ، دستیاران ، بیماران استاندارد‌شده ، نگرش استادان و دستیاران روانپزشکی ، SP ، عملکرد ، OSCE ، واقعی به‌نظر آمدن

هدف: با توجه به کاربرد روز افزون بیماران استانداردشده در آزمون ساختار یافته عینی- بالینی (OSCE) روانپزشکی، این بررسی با هدف سنجش دیدگاه‌های استادان ممتحن و دستیاران شرکت‌کننده نسبت به عملکرد بیماران استانداردشده انجام شده است.روش: طی یک آزمون OSCE، 22 نفر از دستیاران سال آخر روانپزشکی و 16 استاد ارزیاب شرکت نمودند و در هر هشت ایستگاه عملکرد هشت بیمار استانداردشده را پس از آزمون مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج به‌صورت جدول ارایه گردید.یافته‌ها: این بررسی نشان داد که بیماران استانداردشده عملکرد قابل قبول و مناسبی چه از نظر اجرا بر پایه سناریوها و چه از نظر واقعی به‌نظر آمدن داشتند.نتیجه‌گیری: استفاده از بیماران استانداردشده در OSCE روانپزشکی از نظر استادان ارزیاب و دستیاران توصیه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"هدف بررسی حاضر ارزیابی تجربه دستیاران روانپزشکی و استادان روانپزشکی ممتحن نسبت به عملکرد بیماران استانداردشده در یک موقعیت OSCE بود. از نه ماه پیش از برگزاری آزمون، هدف‌های عملی قابل سنجش طی آزمون OSCE توسط گروهی از استادان روانپزشکی کشوری بررسی گردید و در نهایت هشت ایستگاه برای این بررسی آماده شد. پس از برگزاری آزمون، فرم‌ عملکرد SPها در اختیار استادان و 1- Harden 2- Glesson3- Stillman 4- Swanson5- Ebert 6- Emmel7- Vander Vleuten 8- simulated patients9- Adamo 10- Barrows11- Abrahamson 12- Kane13- Colliver 14- Williams15- Norman 16- Neufeld17- Walsh 18- Woodward19- McConvey دستیاران قرار داده شد. همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد بیشتر آنها نیز جدول 1- نظر استادان در مورد ایفای نقش بیمار استانداردشده(SP) و واقعی به‌نظر آمدن او به تفکیک ایستگاه ایستگاه‌ها ارزیاب 1 ارزیاب 2 1 ایفای نقش SP خوب خوب واقعی به‌نظر آمدن خوب خوب 2 ایفای نقش SP خوب متوسط واقعی به‌نظر آمدن متوسط متوسط 3 ایفای نقش SP عالی عالی واقعی به‌نظر آمدن عالی عالی 4 ایفای نقش SP خوب خوب واقعی به‌نظر آمدن خوب خوب 5 ایفای نقش SP عالی عالی واقعی به‌نظر آمدن عالی عالی 6 ایفای نقش SP خوب خوب واقعی به‌نظر آمدن خوب عالی 7 ایفای نقش SP عالی عالی واقعی به‌نظر آمدن عالی خوب 8 ایفای نقش SP عالی عالی واقعی به‌نظر آمدن خوب عالی عملکرد و ایفای نقش SPها را در دامنه خوب تا عالی گزارش کردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.