Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مداخلات روانپزشکی در میزان رضایت زناشویی زوج های نابارور در یک مرکز تحقیقات بهداشت باروری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 104 تا 111)

کلیدواژه ها :

رضایت زناشویی ،ناباروری ،درمان دارویی ،درمان های شناختی ،رفتاری ،روان درمانی حمایتی ،درمان‌های شناختی- رفتاری ،روان‌درمانی حمایتی

کلید واژه های ماشینی : رضایت زناشویی ، میزان رضایت زناشویی زوج‌های نابارور ، ناباروری ، درمان ، میزان رضایت زناشویی زوج‌های ، زنان ، روانپزشکی ، استرس ، مداخلات روانپزشکی در میزان رضایت ، تأثیر مداخلات روانپزشکی

هدف: این پژوهش تأثیر مداخلات روانپزشکی (دارویی- روان‌درمانی) را درمیزان رضایت زناشویی زوج‌های نابارور مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر(عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (تهران) بررسی نموده است. روش: این بررسی با طرحی مداخله‌ای،140 زوج را در دو گروه درمانی (70 زوج) و گواه (70 زوج)، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به مدت 6 ماه با داروی فلوکستین و روان‌درمانی شناختی- رفتاری و روان‌درمانی حمایتی، تحت درمان قرار داده است. ابزارهای به‌کار برده شده آزمون رضایت زناشویی(اینریچ)، مقیاس درجه‌بندی سازگاری مجدد اجتماعی (هولمز- راهه) و پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بوده است. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون‌های t ، خی‌دو و رگرسیون لجستیک انجام شد.یافته‌ها: درمان‌های روانپزشکی در طبقه تحصیلی دیپلم و بالاتر، زنان خانه‌دار، گروه سنی 25-19 سال، زوج‌های با طول مدت ازدواج و نازایی کمتراز 5 سال و با علت ناباروری نامشخص، و افراد بدون استرس و کم‌استرس، افزایش رضایتمندی زناشویی معنی‌دار را در پی داشته‌اند (001/0p< ).نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی ناسازگاری‌های زناشویی در زوج‌های نابارور و مؤثربودن مداخله روانی، باید توجه جدی به درمان‌ها در این گروه بیماران انجام شود. این امر سلامت روان و هم‌چنین بهبود کیفیت زندگی آنها را در پی خواهد داشت .

خلاصه ماشینی:

"جدول 1- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب برخی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و علت ناباروری در مردان و زنان مورد بررسی متغیرها فراوانی (%) وضعیت تحصیلی (زنان) ابتدایی 45 (1/32) راهنمایی- دبیرستان 37 (4/26) دیپلم 49 (35) بالاتر از دیپلم 9 (4/6) وضعیت تحصیلی (مردان) ابتدایی 34 (3/24) راهنمایی- دبیرستان 52 (1/37) دیپلم 40 (6/28) بالاتر از دیپلم 14 (10) وضعیت شغلی شاغل 15 (7/10) خانه‌دار 125 (3/89) علت ناباروری علت مردانه 92 (9/32) علت زنانه 112 (40) هر دو علت (زنانه- مردانه) 48 (1/17) علت نامشخص 28 (10) 1- Holmes-Rahe Stress Rating Scale 2- Sadock جدول 2- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب نگرش نسبت به ازدواج، ویژگی‌های شناختی، استرس و سازوکارهای سازگاری متغیرها فراوانی (%) نگرش به ازدواج همدلی 56 (20) تولید نسل 20 (1/7) سنت الهی 121 (2/43) رفاه و آسایش 83 (7/29) نگرش به ناباروری تقدیر الهی (جبر) 165 (59) نقص جسمانی 43 (3/15) شانس (اسناد بیرونی) 72 (7/25) استرس بدون استرس 111 (6/39) استرس کم 80 (6/28) استرس متوسط 53 (9/18) استرس شدید 36 (9/12) مکانیسم‌های سازگاری عدم حل مشکل 9 (2/3) سردرگمی 14 (5) کناره‌گیری 7 (5/2) واکنش هیجانی 66 (6/23) دعا کردن 87 (1/31) حل مشکل 97 (6/34) یافته‌ها هم‌چنین نشان دادند که 1/59% افراد با استرس، از زندگی زناشویی ناراضی بوده‌اند که این درصد بیش از گروه بدون استرس است. 1 1- Llink 2- Darling3- Lee 4- Sun5- Chao 6- Andrews7- Abbey 8- Halman9- Beutel 10- Pook11- Krause 12- Rohrle13- Tuschen-Caffier 14- Peterson15- Newton 16- Rosen17- Bringhenti 18- Martinelli19- Ardenti 20- La Sala21- Lovely 22- Meyer23- Ekstrom 24- Golden25- Eugster 26- Vingerhoets27- Boivin 28- Tarabusi29- Facchinetti 30- Volpe پژوهش انجام‌شده نشان داد که درمان‌های روانپزشکی (دارویی- روان‌درمانی) در افزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌های نابارور مؤثر است. 1- Domar 2- Terzioglu3- Hearn 4- Yuzpe5- Houle 6- Leiblum7- Aviv 8- Hamer9- Monga 10- Alexanderescu11- Katz 12- Stein13- Ganiats 14- Coeffin-Driol15- Giami 16- De Klerk17- Verhaak 18- Smeenk19- Kremer 20- Braat21- Kraaimaat 22- Slade23- Emery 24- Lieberman"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.