Skip to main content
فهرست مقالات

عامل دوگانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال های شخصیت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 132 تا 139)

کلیدواژه ها :

مقاومت ،انتقال ،روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ،عامل دوگانه ،چالش با مقاومت ،روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت

کلید واژه های ماشینی : مقاومت ، بیمار ، اختلال شخصیت ، عامل دوگانه مقاومت و انتقال ، انتقال ، درمانی ، چالش ، بیماران با اختلال‌های شخصیت ، پویشی ، انتقال منفی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی آزمایشی عامل دوگانه مقاومت و انتقال در بیماران با اختلال‌های شخصیت و بدون آن انجام شده است.روش: در یک بررسی آزمایشی با اندازه‌گیری‌های مکرر 26 آزمودنی دارای اختلال‌های اضطرابی همراه با اختلال‌های شخصیت و 26 آزمودنی دارای اختلال‌های اضطرابی بدون اختلال‌های شخصیت به‌تصادف در دو زیرگروه 13 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. در زیرگروه‌های آزمایشی، فشار به سمت تجربه احساس، روشن‌سازی و چالش با مقاومت طی سه جلسه 45 دقیقه‌ای، با فاصله زمانی یک هفته انجام شد؛ ولی در زیرگروه‌های دیگر چنین مداخله‌ای صورت نگرفت و درمانگر تنها شنونده احساسات بیمار بود. برای سنجش سبک‌های دفاعی بیمار، پرسش‌نامه سبک‌های دفاعی(DSQ) اجرا شد و میزان مقاومت و احساسات انتقالی آنها نیز به‌ترتیب توسط مقیاس‌های سنجش مقاومت (RAS) و انتقال (TAS) اندازه‌گیری شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک روش تحلیل اندازه‌های مکرر انجام شد.یافته‌ها: نتایج نشان دادند که چالش با مقاومت، تشدید انتقال منفی را در پی داشت، ولی تفاوت معنی‌داری در انتقال مثبت و مقاومت ایجاد نکرد و این امر در گروه بیماران با اختلال‌های شخصیت شدیدتر بود. نتیجه‌گیری: در روش روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت، فشار به سمت تجربه احساس، روشن‌سازی دفاع‌ها و چالش با مقاومت، تشدید احساسات انتقالی را در پی دارد و تشدید احساسات انتقالی در بیماران با اختلال‌های شخصیت شدیدتر است. از این رو توجه به هر دو عامل مقاومت و انتقال در روان‌درمانی ضروری است. در غیر این صورت درمانگر و بیمار از دسترسی به مواد اساسی درمان محروم خواهند ماند و درمان منحرف خواهد شد. این امر به‌ویژه در بیماران با اختلال‌های شخصیت اهمیت دارد.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط متقابل بین دفاع‌ها و چالش با آنها و بروز انتقال یکی از مفروضه‌های 1- Freud 2- Davanloo3- symptom disturbances4- unlocking the unconscious5- fragile character structure 6- Said 7- Rossi8- Oyen, 9- Wint10- dynamic sequence 11- crystallization 12- therapeutic alliance 13- intensification زیربنایی شیوة درمانی دوانلو است و به نام عامل دوگانه1 نامیده می‌شود (قربانی، 1382). 1- twin factor 2- Lopez 3- Lyddon 4- Sherry5- self 6- character pathology 7- prototype 8- Westen9- Perry 10- Bond11- Banon 12- Ianni13- Roth 14- Fonagy15- posttraumatic stress disorder16- Green 17- Stevens18- effect size برای گردآوری داده‌های پژوهش ابزارهای زیر به‌کار برده شد: مصاحبه بالینی ساختاریافته برای محور یک DSM-IV1 (SCID-CV)2: در سال 1983، SCID به عنوان ابزاری برای تشخیص‌های DSM-III-R تدوین شد. )2- Structured Clinical Interview for DSM-IV-Clinician Version 3- First 4- Gibbon 5- Spitzer 6- Williams 7- Benjamin8- Structured Clinical Interview for DSM-IV-II9- categorical 10- dimentional 11- Resistance Assessment Scale12- Emotional Self-Disclosure Scale13- Snell 14- Miller15- Belk 16- Transference Assessment Scale ملاک‌های لازم برای پژوهش بر پایه بود یا نبود اختلال شخصیت در یکی از دو گروه با یا بدون اختلال شخصیت قرار گرفتند. این یافته با یافته‌های یادشده در پاراگراف پیشین هماهنگی دارد، بدین معنی که فرضیه اول پژوهش مبنی بر ظهور بیشتر عامل دوگانه در گروهی که با مقاومت آنها چالش صورت می‌گیرد، در بیماران با و بدون اختلال شخصیت در ارتباط با انتقال منفی تأیید و در ارتباط با انتقال مثبت و مقاومت رد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.