Skip to main content
فهرست مقالات

دگرگونی در نظریه های برنامه ریزی شهری و تأثیر آن بر روش های ارزیابی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 47 تا 68)

مطرح‌ شدن‌ مقوله‌هایی‌ چون‌ انسانی‌ کردن علم‌، ملاحظات‌ ارزشی‌ و اخلاقی‌، افکارعمومی‌، نظریات‌ و تجربه‌های‌ مردم‌ و عوامل‌ فرهنگی‌ در دیدگاه‌های‌ جدید برنامه‌ریزی‌، ازجمله‌ در نظریه‌های‌ انسان‌گرایانه‌ و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر ارزش‌های‌ اخلاقی‌، متفاوت‌ با مبحث «عاری‌ از ارزش‌ بوده‌» در سنت‌ منطق‌گرا و علم‌گرای‌ برنامه‌ریزی‌ می‌باشد. در یک‌ روند تکاملی‌،برنامه‌ریزی‌ عاری‌ از ارزش‌، به‌ تدریج‌، جای‌ خود را به‌ برنامه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر ارزش‌ها می‌سپارد.روش‌های‌ ارزیابی‌ نیز در فرآیند اصلاح‌ و تکمیل‌ خود، از تحلیل‌ هزینه‌ و فایده‌ خالص‌ اقتصادی‌طرح‌ها، به‌ تحلیل‌ منافع‌ گروه‌های‌ متأثر از اقدامات‌ برنامه‌ریزی‌ و عدالت‌ و مشارکت‌ ومحیطزیست‌ رسیده‌اند. از آن‌ جا که‌ نظریه‌های‌ نو در برنامه‌ریزی‌ شهری‌، تأکید خاصی‌ بر تأمین‌نیازهای‌ جوامع‌ شهری‌ با در نظر گرفتن‌ معیارهای‌ جدید توسعه‌، از قبیل‌ کیفیت‌ زندگی‌، حقوق‌انسانی‌، عدالت‌ اجتماعی‌، رفاه‌، آرامش‌ و امنیت‌، زیبایی‌ و آزادی‌ دارند، لازم‌ است‌ روش‌های‌ارزیابی‌ هدف‌ها و آثار طرح‌ها و برنامه‌ها متناسب‌ با نیازی‌ که‌ به‌ داوری‌ ارزشی‌ دارند با شرایطتازه‌ منطبق‌ گردند. برای‌ تعریف‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ نیز به‌ دلیل‌ فراهم‌ شدن‌ امکان‌ آزمون‌پذیری‌عینی‌قضاوت‌های‌ارزشی‌به‌وسیله‌ مدل‌های‌پیشرفته‌معرفت‌علمی‌،شرایطبهتری‌فراهم‌شده‌است‌. در این‌ مقاله‌، این‌ فرض‌ مطرح‌ است‌ که‌ بین‌ نظریه‌های‌ برنامه‌ریزی‌ و روش‌های‌ ارزیابی‌،ارتباط آشکاری‌ وجود دارد و بروز تحولات‌ در سطح‌ نظریه‌ها، برشیوه‌ها و فنون‌ ارزیابی‌ اثرمی‌گذارد. برای‌ توجیه‌ منطقی‌ رابطه‌ بین‌ دو مقوله‌ مذکور، از تحلیل‌ روابط بین‌ نظریه‌، روش‌ ومدل‌ (الگو)، که‌ به‌ واسطه‌ مطالعات‌ روش‌شناختی‌ و فرانظریه‌ای‌ یا معرفتی‌ با یکدیگر مرتبطهستند، استفاده‌ شده‌ است‌. نظریه‌های‌ برنامه‌ریزی‌ و دگرگونی‌های‌ پیش‌ آمده‌ در دیدگاه‌های‌رایج‌، روش‌های‌ مهم‌ و شناخته‌ شده‌ ارزیابی‌ و هم‌ چنین‌ مباحث‌ و افق‌های‌ تازه‌ در این‌ عرصه‌هااز دیگر مطالب‌ مطرح‌ شده‌ در نوشتار حاضر می‌باشد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.