Skip to main content
فهرست مقالات

نقد مبانی روش شناسی مطالعات تجربی نظریه سرمایه انسانی و ارائه راه حل مناسب

نویسنده:

شواهد تجربی‌ زیادی‌ مؤید این‌ مطلب‌ است‌ که‌ تأثیر سرمایه‌ انسانی‌ بر بهره‌وری‌ ودریافتی‌ افراد در مشاغل‌، بنگاه‌ها، صنایع‌ و مناطق‌ جغرافیایی‌ گوناگون‌، یکسان‌ نیست‌. این‌تفاوت‌ها گویای‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ واحدهای‌ مورد تحلیل‌، دارای‌ ساختار ناهمسان‌ سلسله‌مراتبی‌ می‌باشند. طرفداران‌ روش‌ و فن‌ چند سطحی‌ ادعا می‌کنند که‌ در چنین‌ شرایطی‌،روش‌هایی‌ که‌ این‌ ساختار ناهمسان‌ را نادیده‌ می‌گیرند (مانند روش‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌)،برای‌ استنباط آماری‌ قابل‌ اعتماد نیستند. در مطالعات‌ تجربی‌ نظریه‌ سرمایه‌ انسانی‌، علی‌ رغم‌استفاده‌ گسترده‌ از روش‌ کلاسیک‌ OLS، توجه‌ ناچیزی‌ به‌ مشکلات‌ آماری‌ ناشی‌ از کاربردروش‌های‌ تخمین‌ کلاسیک‌ در شرایط ناهمسان‌ سلسله‌ مراتبی‌ شده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، مناسب‌بودن‌ روش‌ و فن‌ چند سطحی‌ را برای‌ تحلیل‌ ساختار بهره‌وری‌ و دریافتی‌ در چهارچوب‌ نظریه‌سرمایه‌ انسانی‌، بررسی‌ نموده‌ایم‌ و برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ منظور به‌ موارد زیر پرداخته‌ایم‌: 1. نشان‌داده‌ایم‌ که‌ داده‌های‌ مورد استفاده‌ برای‌ آزمون‌ نظریه‌ سرمایه‌ انسانی‌، دارای‌ ساختارهای‌ گوناگون‌سلسله‌ مراتبی‌ هستند. 2. چگونگی‌ توجه‌ به‌ ساختار سلسله‌ مراتبی‌ در الگو، تبیین‌ شده‌ و اثرمنظور نمودن‌ این‌ ساختار بر تخمین‌ها (ضریب‌ها و واریانس‌های‌ مربوطه‌) را ارزیابی‌ نموده‌ایم‌.3. نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ روش‌ و فن‌ چند سطحی‌، برآوردهای‌ قابل‌ اعتمادی‌ برای‌ استنباط آماری‌فراهم‌ می‌نماید. همچنین‌ قابلیت‌های‌ زیادی‌ برای‌ جستجوی‌ علل‌ تفاوت‌ دریافتی‌ و بهره‌وری‌بین‌ کارگران‌ مختلف‌ گروه‌بندی‌ شده‌ در بنگاه‌ها، صنایع‌ یا مناطق‌ گوناگون‌ دارد. از سوی‌ دیگر،این‌ روش‌ امکان‌ برآوردهای‌ تجربی‌ برای‌ آثار خارجی‌ ناشی‌ از تراکم‌ نسبی‌ سرمایه‌ انسانی‌ را، که‌سال‌های‌ متمادی‌ مورد علاقه‌ اقتصاددانان‌ بوده‌ است‌، فراهم‌ می‌کند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.