Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه پول، اعتبار و تعادل عمومی

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 3 تا 38)

نظریه‌ پولی‌، به‌ دلیل‌ عدم‌ تفکیک‌ اجزای‌ آن‌ در اقتصاد ابهاماتی‌ را به‌ جای‌ گذاشته‌ است‌.ما در این‌ مقاله‌، پول‌ را از سپرده‌ و اعتبار تفکیک‌ کرده‌ و به‌ جای‌ بازار پول‌ از بازار وجوه‌ پولی‌استفاده‌ کرده‌ایم‌. در حقیقت‌، بازار سپرده‌ و بازار اعتبار، نقشی‌ را که‌ پول‌ درنظریه‌ سنتی‌ به‌ تنهایی‌بر عهده‌ گرفته‌ بود، برعهده‌ می‌گیرند. بازار وجوه‌ پولی‌ خود از تعامل‌ دو بازار سپرده‌ (M) و بازاراعتبار (L) به‌ دست‌ می‌آید. (M)منحنی‌ صعودی‌ بازار وجوه‌ پولی‌ مکان‌ هندسی‌ نقاط تعادلی‌بازار سپرده‌ و (L) منحنی‌ نزولی‌ آن‌ مکان‌ هندسی‌ نقاط تعادلی‌ بازار اعتبار می‌باشد. همچنین‌کارکرد دارایی‌ مالی‌ اوراق‌ بهادار از کارکرد سرمایه‌ مالی‌ آنها تفکیک‌ شده‌ است‌. فرآیند مالی‌ (AI)را، هم‌ به‌ عنوان‌ مکمل‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ جایگزین‌ فرآیند پولی‌، قرار داده‌ایم‌. براساس‌ این‌تفکیک‌ها، سیاست‌ پولی‌ و تغییرات‌ در پایه‌ پولی‌ یا اوراق‌ بهادار، هم‌ ثروت‌ خانوارها و در نتیجه‌مصرف‌ آنان‌ را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد و هم‌ سرمایه‌گذاری‌ و تولید آنان‌ را متاثر می‌سازد. درواقع‌، هر نوع‌ تغییر در پایه‌ پولی‌ و اوراق‌ بهادار، هم‌ منحنی‌ LM و هم‌ منحنی‌ IS را تغییر می‌دهد.به‌ همین‌ دلیل‌، منحنی‌های‌ ISوLM متعارف‌ چون‌ چنین‌ تعریفی‌ نشده‌اند، به‌ ساختن‌ یک‌ مدل‌جایگزین‌ به‌ نام‌ SAI روی‌ آورده‌ایم‌ که‌ بخش‌ حقیقی‌ اقتصاد را، هم‌ از ناحیه‌ مصرف‌ و ثروت‌ به‌پول‌ و دارایی‌های‌ مالی‌ متصل‌ می‌سازد و هم‌ از ناحیه‌ سرمایه‌گذاری‌ و تولید به‌ پول‌ و اوراق‌بهادارمتصل‌ می‌سازد. بدین‌ روی‌، تغییرات‌ در پول‌ و دارایی‌های‌ مالی‌ در این‌ مدل‌ بیش‌ از مدل‌IS-LM برآورد می‌شود و با حقایق‌ تجربی‌ نیز تطبیق‌ بیشتری‌ دارد. مدل‌ ما نسبت‌ به‌ مدل‌ ماکنین‌ که‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ را در یک‌ بازار و در ورای‌ اوراق‌قرضه‌ دیده‌ است‌، در دو بازار تفکیک‌ شده‌ و در ورای‌ اوراق‌ بهادار و بازار وجوه‌ پولی‌ می‌بیند وهمچنین‌ برخلاف‌ مدل‌ کارل‌ برونر و آلن‌ ملتزر یا مدل‌ MM-CMاعتبار را لحاظ کرده‌ و تفکیک‌بین‌ کارکرد سرمایه‌ مالی‌ و دارایی‌ مالی‌ را بر متغیرهای‌ حقیقی‌ انجام‌ داده‌ است‌، ضمن‌ آن‌ که‌محاسن‌ این‌ الگوها را حفظ کرده‌ است‌ و نواقص‌ مشهود در آنها برطرف‌ کرده‌ است‌. الگوی‌ مانسبت‌ به‌ مدل‌ برنیک‌ و بلیندر که‌ اوراق‌

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.