Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 111 تا 128)

کلیدواژه ها :

بانکداری الکترونیک ،فناوری اطلاعات ایران

کلید واژه های ماشینی : توسعه بانکداری الکترونیک در ایران ، بانک ، بانکداری الکترونیک ، اطلاعات ، ایجاد و توسعه بانکداری ، فناوری اطلاعات ، متخصصین بانکداری و فناوری اطلاعات ، مانع ایجاد و توسعه بانکداری ، عوامل و موانع موثر ، اینترنت

در این مقاله‌1،ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می‌شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت‌بندی گردد.بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی‌2و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی-با استفاده از نظر متخصصین بانکداری و فناوری اطلاعات و از طریق پرسشنامه-استفاده شده است.سپس نتایج پرسشنامه با استفاده از آزمونهای‌ آماری تحلیل شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله‌1،ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می‌شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی‌2و برای تعیین اولویت این عوامل از بنابر تعریف دیگری،"بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای‌ گروه بر روی سه حوزه از بانکداری الکترونیک متمرکز شده است. بزرگترین مانع برای پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان در این کشور، فرضیه 1:عوامل فنی-تخصصی مانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در فرضیه 2:عوامل قانونی-اجتماعی مانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در فرضیه 3:عوامل مدیریتی-استراتژیک مانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک‌ فرضیه 4:عوامل اقتصادی-مالی مانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در در این تحقیق،عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران، 7-تعیین عوامل اصلی تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران در این قسمت بمنظور تعیین عوامل اصلی و فرعی مؤثر در ایجاد و توسعه بانکداری‌ جدول 1-ابعاد عوامل فنی-انسانی به عنوان مانع ایجاد و توسعه بانکداری‌ جدول 2-ابعاد عوامل قانونی-اجتماعی به عنوان مانع ایجاد و توسعه بانکداری‌ جدول 4-ابعاد عوامل اقتصادی-مالی به عنوان مانع ایجاد و توسعه بانکداری‌ اگر بخواهیم در این قسمت عوامل مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیک را در این صورت عوامل مورد نیاز برای ایجاد و توسعه بانکداری‌ میزان مانع بودن این عوامل بر سر راه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک می‌باشد. مانع بر سر راه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظر گرفته شوند،ولی عوامل‌ توسعه بانکداری الکترونیک بترتیب اهمیت عوامل مدیریتی-استراتژیک،عوامل فنی‌ 6-توجه به تامین بسترهای حقوقی مناسب جهت توسعه بانکداری الکترونیک:"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.