Skip to main content
فهرست مقالات

هزینه - حجم - سود (منظور کردن عدم اطمینان در تجزیه و تحلیل)

نویسنده:

(7 صفحه - از 50 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : سود، هزینه، عدم اطمینان، تجزیه و تحلیل، توزیع نرمال، توزیع، احتمال، نقطه‌ی سربه‌سری، فروش، عدم اطمینان در تجزیه

خلاصه ماشینی:

"پروفسور یائدیک و پروفسور روبیچک در سال‌ 4691 در مقاله‌ای کلاسیک به نام‌"تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود در وضعیت‌ عدم اطمینان‌"که در شماره‌ی اکتبر نشریه‌ی‌ بررسی حسابداری انتشار یافت‌3،این‌ نکته را نشان دادند که هرگاه یک متغیر واحد که توزیعی نرمال دارد(مثلا این متغیر می‌تواند حجم فروش باشد)،در معرض عدم‌ اطمینان قرار گیرد و امکان تعیین درجه‌ی‌ عدم-اطمینان از قبل وجود داشته باشد، برای نمایاندن تاثیر این عدم اطمینان بر متغیری وابسته،مثل سود،می‌توان از شیوه‌های‌ متعارف آماری استفاده کرد. به دلیل داشتن انحراف معیار معادل واحد می‌توانیم به ویژگیهای مهم زیر اشاره کنیم‌ که در شکل 2 شرح داده شده است: (الف)محدوده‌ی 1+-0 شامل 86/62 درصد ارزشهای‌ Z را دربرمی‌گیرد یعنی‌ احتمال این‌که‌ Z مقداری بین 1+و 1-را اختیار کند،برابر 86/62 درصد است. موارد زیر را محاسبه کنید: 1-نقطه‌ی سربه‌سری 2-احتمال کوچکترین نقطه‌ی سربه‌سری 3-احتمال دستیابی به دست کم 0006 لیره سود 4-احتمال دستیابی به دست کم 00021 لیره زیان نظر به این‌که توزیع فروش نرمال است‌ و قیمت فروش و هزینه‌های ثابت و متغیر بنا به فرض با اطمینان دانسته شده‌اند،توزیع‌ سود نیز شکلی نرمال خواهد داشت. اما،از آن‌جاکه منحنی قرینه است سطح زیر منحنی در قسمت مقادیر منفی‌ Z درست معادل‌ سطح زیر منحنی در قسمت مقادیر مثبت‌ Z خواهد بود بنابراین 1-P(Z>?0/04) -احتمال داشتن‌ (Z>?-0/04) 1-0/5160 (یعنی 84/4 درصد)0/484- تجزیه و تحلیل مربوط به منظور کردن‌ عدم اطمینان در حجم فروش را در مثال بالا می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: احتمال رسیدن به نقطه‌ی سربه‌سری‌ 24/68 درصد است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.