Skip to main content
فهرست مقالات

حسابرسی مدیریت «شناخت مقدماتی» اصول، ابزار، و مراحل عمل

مترجم:

(12 صفحه - از 12 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : حساب‌رسی مدیریت ، ارزشیابی ، ارزیابی ، عملکرد ، ابزارهای عملی انام حساب‌رسی مدیریت ، اصول ، حساب‌رسی مدیریت ارزشیابی عملکرد ، کنترل فعالیت دستگاههای بخش عمومی ، سازمان ، اقتصادی

خلاصه ماشینی:

"* پیدایش حسابرسی مدیریت بحرانهای جهان سرمایه‌داری پس از جنگ جهانگیر اول و رکود سالهای دههء 02 قرن‌ حاضر از طرفی و ضرورت کنترل و بازنگری عملکرد شرکتها و مؤسسات اعم از خصوصی یا عمومی از طرف دیگر این سؤال را مطرح ساخت که آیا فعالیت کلی سازمانهای اقتصادی‌ یا اجتماعی تا چه حد با خواست و منافع اشخاص یا سیستمهای بوجودآورندهء آنها انطباق‌ داشته است؟و آیا می‌توان ابزارهایی برای بررسی و کشف ضعفها و بالنتیجه اصلاح روشهای‌ اجرایی در نهایت مدیریت آنها یافت؟ از میان ابزارهای قدیمی که تا آن زمان مورد استفاده و استناد قرار می‌گرفت کاربرد اصول مدیریت علمی و نتایج حاصل از اعمال روشهای حسابرسی بوده است که طی آنها سعی می‌شده است اصول عام و خاص حاکم بر روشهای اجرایی مدیریت مورد نقد قرار گیرد و از طریق کشف و تأیید یا رد صورتهای مالی و تصحیح سیستمهای مالی امکانات و محدودیتهای‌ موجود بر سر راه فعالیت و توسعهء شرکتها و مؤسسات شناسایی شود. ص 3 متن (7)و(8)-مقاله‌"مقدمه‌ای بر حسابرسی دولتی‌"نشریه حسابدار ص 8 مدیریت دست یافت،با این وجود در حال حاضر در کشور ما سازمانها و تشکیلات زیر عهده‌دار امر نظارت کلی بر اجرای قوانین و مقررات و کنترل فعالیت دستگاههای بخش‌ عمومی و خصوصی می‌باشند: 1-سازمان بازرسی کل کشور 2-دیوان عدالت اداری 3-دیوان محاسبات 4-مجلس شورای اسلامی(از طریق نمایندگان و کمیسیونهای مختلف) 5-بعضی از تشکیلات داخلی سازمانها از قبیل مؤسسات حسابرسی 6-نهاد و تشکیلات قضایی 7-حوزه‌های مالیاتی 8-بازرسان و حسابرسان مستقل‌"1 همان‌طور که گفته شد،رسیدگیها صرفا از دید"اجرای قوانین و مقررات‌"مورد نظر است و"هرکدام از رسیدگیها و حسابرسی‌ها با توجه به اهداف خاص دستگاه مورد رسیدگی و دیدگاههای سازمان رسیدگی‌کننده انجام خواهند شد"2و از آنجا که‌"دیدگاه‌ هرکدام از مقامات و مسئولان در مورد دستگاه رسیدگی شونده متفاوت خواهد بود و به تبع‌ آن حدود حسابرسی مدیریت متغیر و انجام آن از دیدگاهی تا دیدگاهی دیگر گونه‌های‌ مختلف خواهد داشت‌"3..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.