Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر شیوه های شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 101 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب ، شناخت درمانگری و حساسیت‌زدایی منظم ، کاهش اضطراب ، حساسیت‌زدایی منظم ، حالت اضطراب گروه شناخت درمانگری ، حالت اضطراب ، بررسی تأثیر شیوه‌های شناختی ، آزمون ، آزمون ، میانگین حالت اضطراب گروه شناخت

خلاصه ماشینی:

"R T1 X1 T2 i R T1 X2 T2 O R T1 T2 O نتایج به منظور بررسی و مقایسهء نتایج به‌دست‌آمده از اجرای شیوهء شناخت‌ درمانگری و حساسیت‌زدایی منظم بر حالت اضطراب و با استفاده از شیوهء محاسبه،تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون هریک از آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایشی و گروه گواه به جدول‌های 1 و 2 و3 تنظیم شده است‌ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، F به‌دست‌آمده در سطح (P>0/05) معنادار بوده و بیانگر این نکته است که بین میانگین تفاوت پیش‌آزمون از پس‌آزمون‌ حالت اضطراب گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد که ناشی از اجرای شیوه‌های درمانگری است. جدول شمارهء 1-میانگین تفاوت پیش‌آزمون از پس‌آزمون نمرهء حالت اضطراب‌ گروه‌های آزمایشی و گروه گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شمارهء 2-تحلیل واریانس یک‌راهه در مورد میانگین تفاوت نمره‌های حالت اضطراب‌ پیش‌آزمون از پس گروه‌های آزمایشی و گروه گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*): p>0/05 جدول شمارهء 3-آزمون توکی،مقایسهء تفاوت بین میانگین حالت اضطراب‌ دو گروه آزمایشی و گروه گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*): P>0/05 به‌علاوه،در رابطه با بررسی تداوم اثر اجرای شیوه‌های شناخت درمانگری‌ و حساسیت‌زدایی منظم بر حالت اضطراب با استفاده از شیوهء محاسبهء تفاوت‌ نمره‌های پس‌آزمون و آزمون پی‌گیری هریک از آزدمونی‌ها در گروه‌های‌ آزمایشی و گروه گواه جدول‌های 4 و 5 و 6 تنظیم شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.