Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه گرایش های ارزشی دانش آموزان و اولیاء مدارس پیش دانشگاهی کردستان

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 33 تا 54)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،گرایش ارزشی ،رشتهء تحصیلی ،پیش‌دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان ، بررسی رابطهء گرایش‌های ارزشی دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان ، گرایش ارزشی دانش‌آموزان ، مادی ، مدارس و دانش‌آموزان دورهء پیش‌دانشگاهی ، اولی‌ای مدارس ، اولیاء مدارس پیش‌دانشگاهی کردستان ، اطلاعات ، دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان با توجه

پژوهش حاضر به بررسی رابطهء گرایش‌های ارزشی‌ دانش‌آموزان و اولیای مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی‌ کردستان با توجه به جنسیت،رشتهء تحصیلی و پایگاه‌ اجتماعی-اقتصادی آنان پرداخته است.جامعهء آماری‌ این پژوهش،کلیهء اولیای مدارس و دانش‌آموزان دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان در سال تحصیلی 81-1380 هستند.کلیهء اولیای مدارس به شیوهء سرشماری و منظم‌ همراه با،تعداد 734 نفر از دانش‌آموزان به روش‌ طبقه‌ای-تصادفی انتخاب شدند.همچنین با استفاده از پرسش‌نامهء محقق.ساخته و سنجهء دوازده ارزشی‌ اینگلهارت،اطلاعات لازم گردآوری شد و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون مجذور کاو ضریب فی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیان‌گر آن است که گرایش ارزشی بیش‌تر دانش‌آموزان،فرامادی و در مورد اولیای مدارس مادی است و بین گرایش ارزشی آنان رابطهء معنی‌داری‌ وجود ندارد.هم‌چنین،یافته‌های تحقیق بیان‌گر آن است که عامل جنسیت در ارتباط بین گرایش‌های ارزشی دانش‌آموزان و اولیای مدارس به صورت یک‌ متغیر تعدیل‌کننده عمل کرده است.نتایج حاکی از آن است که گرایش ارزشی‌ دانش‌آموزان همهء رشته‌های تحصیلی مادی است.در نهایت،یافته‌های پژوهش نشان دادند که تنها در طبقهء متوسط پایگاه اجتماعی-اقتصادی،بین گرایش ارزشی‌ دانش‌آموزان و اولیای مدارس رابطهء معنی‌داری وجود دارد.در پایان این مقاله، نتایج مورد بحث قرار گرفته و ضمن اشاره به محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارایه شده است.این مقاله را جناب آقای دکتر نصر الله عرفانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور سنندج تهیه و در اختیار فصلنامه قرار داده‌اند که بدین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

خلاصه ماشینی:

"چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطهء گرایش‌های ارزشی‌ دانش‌آموزان و اولیای مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی‌ کردستان با توجه به جنسیت،رشتهء تحصیلی و پایگاه‌ اجتماعی-اقتصادی آنان پرداخته است. شمسیان(1373)نیز به نتیجهء مشابهی دست یافت و ملکی‌ (1375)نشان داد که بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و گرایش ارزشی نوجوانان‌ (1) Socialization hypotheses (2) Allport (3) Sato (4) Musgrave (5) Mohan (6)؟؟؟ رابطه وجود دارد و گرایش ارزشی نوجوانان بیش‌تر مادی است. جدول شمارهء 3-رابطهء گرایش ارزشی دانش‌آموزان و اولیای مدارس‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات جدول فوق بیان‌گر آن است که گرایش ارزشی دانش‌آموزان‌ بیش‌تر فرامادی(3/56 درصد)و گرایش ارزشی اولیای مدارس مادی(4/50 درصد)است اما بین گرایش ارزشی دانش‌آموزان و اولیای مدرسه رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. داده‌های جدول شمارهء 5 بیان‌گر آن است که بین گرایش ارزشی و نوع‌ رشتهء تحصیلی دانش‌آموزان رابطهء معنی‌داری وجود ندارد؛به عبارت دیگر،در تمامی رشته‌های تحصیلی،گرایش ارزشی بیش‌تر دانش‌آموزان،فرامادی(3/56 درصد)است. بحث و نتیجه‌گیری در پاسخ به سؤال اول،دوم و سوم،نتاج اولویت اول سنجهء دوازده ارزشی‌ اینگلهارت نشان می‌دهد که گرایش ارزشی بیش‌تر دانش‌آموزان فرامادی است‌ که این با نتایج تحقیق ملکی(1378)همخوانی ندارد. در پاسخ به سؤال پنجم،یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که بین گرایش‌ ارزشی دانش‌آموزان و نوع رشتهء تحصیلی آنان رابطهء معنی‌داری وجود ندارد؛به‌ نحوی که گرایش ارزشی اولیای مدارس و رشتهء تحصیلی،فرامادی است. همچنین به مسؤولان آموزش و پرورش توصیه می‌شود: 1-چون گرایش ارزشی دانش‌آموزان فرامادی است و این مطلب نشان می‌دهد که آنان‌ بیش‌تر به نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی توجه دارند،باید زمینهء ارضای نیازهایی‌ چون دل‌بستگی به دیگران،احترام و زیباشناختی را فراهم آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.