Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی

نویسنده:

ISC (44 صفحه - از 7 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی زبان فارسی ، دانش‌آموزان ، پیشرفت تحصیلی ، زبان فارسی ، زبان ، آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی ، پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش‌آموزان ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ، ارزشیابی ، آزمون

این پژوهش باتوجه به نیاز اساسی به مطالعه و ارزشیابی‌ سطح دانش و توانایی دانش‌آموزان کشور در زمینه زبان‌ فارسی،انجام شده است.زبان اساس یادگیری در همه‌ زمینه‌هاست. ضعف دانش‌آموزان در هریک از جنبه‌های زبان‌آموزی مانند خواندن،نوشتن،سخن گفتن و بیان افکار نه تنها در برقراری‌ ارتباط آنان با جهان بیرون تأثیر منفی دارد،بلکه یادگیری‌ آنان را در همهء زمینه‌ها با دشواری همراه می‌کند.هدف این‌ پژوهش سنجش مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های‌ گوناگون زبان‌فارسی مانند درک شنیداری،خواندن و فهمیدن،املای کلمه‌ها،درک معنا و کاربرد کلمه‌ها، دستور زبان و آیین نگارش است که با استفاده از آزمون استاندارد شدهء پیشرفت‌ تحصیلی زبان‌فارسی انجام گرفته است.این پژوهش با طرح پرسشهایی،سطح‌ یادگیری دانش‌آموزان را از جنبه‌های گوناگون زبان‌آموزی،در زمینهء متغیرهای مانند جنس،پایهء تحصیلی،وضعیت اقتصادی-اجتماعی محل سکونت و زبان یا گویش‌ محلی مورد بررسی قرار داده است.در این پژوهش پیشرفت تحصیلی 126950 دانش‌آموز پایهء چهارم و پنجم ابتدایی و دورهء راهنمایی تحصیلی،از 29 استان به روش‌ خوشه‌ای و چندمرحله‌ای با روش‌های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده‌های تحقیق،تصویر مأیوس‌ کننده‌ای از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در جنبه‌های گوناگون زبان‌فارسی ارائه‌ داده است،زیرا اکثریت دانش‌آموزان مورد مطالعه در همهء پایه‌های تحصیلی در دستیابی‌ به حداقل هدف‌های آموزشی درس فارسی که در اینجا به صورت 60 در صد نمره‌ آزمون تعریف شده،ناموفق بوده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"(1)-این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی*سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان‌فارسی*است که در 1. میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سطح کشور از نظر جنبه‌های مختلف زبان‌ *بررسی رابطهء میان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در زبان فارسی و سایر دروس. 2. میان دانش‌آموزان استان‌های مختلف از نظر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی تفاوت‌ 6. میان عملکرد دانش‌آموزان در آزمون استاندارد شدهء پیشرفت تحصیلی زبان فارسی و عملکرد یا پیشرفت تحصیلی زبان فارسی:نمره‌ای است که از آزمون‌ دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان در زبان فارسی بررسی شده است. متوسط عملکرد دانش‌آموزان استان‌های مختلف از آزمون t استفاده شده است. و محروم)دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان در زبان فارسی از تحلیل‌ برای مطالعهء رابطهء میان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در زبان فارسی‌ نتایج آزمون استاندارد شده پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در مورد نمره آزمون استاندارد شده زبان فارسی مورد سنجش قرار گرفته است. مقایسه متوسط عملکرد دانش‌آموزان هر استان با کل کشور نشان داده است که در *نتایج این مقایسه در دورهء راهنمایی،نشان داده است که عملکرد دانش‌آموزان شهر ترتیب پایین‌ترین عملکرد را در آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی داشته‌اند. پروژه ABC نیز براین نکته تأکید شده است که مقایسه عملکرد دانش‌آموزان استان‌های مختلف کشور بیانگر تفاوت چشمگری استان‌های مورد بررسی در سه‌ آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در سطح 05/0>a با یکدیگر مورد مقایسه‌ متوسط عملکرد دانش‌آموزان دیگر استان‌های کشور بالاتر بوده است و *ضرایب همبستگی محاسبه شده میان نمره آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی با *این همبستگی معنادار میان آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا شده و نمره‌های امتحانات‌ کننده از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در جنبه‌های مختلف زبان فارسی ارائه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.