Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و سیستم های مخابرات بر ترافیک درون شهری و مدیریت شهری

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 45 تا 53)

کلیدواژه ها :

مدیریت شهری ،حمل‌ونقل شهری ،مدلسازی برافیکی ،مخابرات و ترافیک ،تحلیل سفرهای درون شهری ،فنآوری اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : مخابرات ، سفر ، ترافیک ، فناوری اطلاعات ، مخابرات بر ترافیک درون‌شهری ، سیستم‌های ، شهری ، سیستم‌های مخابراتی ، بررسی اثرات فناوری اطلاعات ، مدل

افرایش تعداد سفرهای درون شهری در اثر عواملی نظیر رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها،افزایش تعداد خودروها،گسترش بدون برنامه‌ کاربری زمین و بسیاری مسائل دیگر سبب بوجود آمدن مشکلات حمل‌ونقل در شهرها می‌شود.حمل‌ونقل درون شهری یا ترافیک‌ مسئله‌ای است که همه افراد جامعه هر روز با آن درگیرند.از طرفی ارتباطات به ویژه مخابرات چنان در زندگی انسان رخنه نموده که کلیه‌ فعالیت‌های فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.لذا در این تحقیق سعی در یافتن رابطه بین این دو شده است. برای اندازه‌گیری تأثیر مخابرات بر ترافیک به عنوان یکی از اجزاء فناوری اطلاعات،تعداد سفرهای انجام شده باوسیله نقلیه درون شهری‌ تهران به عنوان شاخص ترافیک برگزیده شده است.از مخابرات نیز تعداد مکالمات تلفنی هریک از مناطق تلفنی شهر تهران را به عنوان‌ شاخص بدست آورده‌ایم. با تحلیل همبستگی بین سفرهای مختلف و شاخص‌های تلفنی شهر تهران،دو دسته سفر،تولیدو جذب شده با هدف خرید انتخاب شده و برای‌ هریک مدلی برحسب شاخص مکالمات تلفنی و عوامل دیگر اندازه‌گیری شده نظیر جمعیت،تعداد سواری تحت تملک و غیره ساخته شده‌ است.در انتها به این مسئله که آیا برای سفرهای پیش‌بینی شده در سال‌های آینده سیستم‌های مخابراتی قلبلیت اثرگذاری به میزان قبل‌ را دارا هستند یا خیر؟پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"برای اندازه‌گیری تأثیر مخابرات بر ترافیک به عنوان یکی از اجزاء فناوری اطلاعات،تعداد سفرهای انجام شده باوسیله نقلیه درون شهری‌ با تحلیل همبستگی بین سفرهای مختلف و شاخص‌های تلفنی شهر تهران،دو دسته سفر،تولیدو جذب شده با هدف خرید انتخاب شده و برای‌ در انتها به این مسئله که آیا برای سفرهای پیش‌بینی شده در سال‌های آینده سیستم‌های مخابراتی قلبلیت اثرگذاری به میزان قبل‌ وابستگی سفرهای تولید و یا جذب شده با هدف خرید و تعداد سفر جذب یا تولید شده با هدف خرید مورد آزمون قرار گرفته است. در این قسمت وجود همبستگی بین متغیر تعداد سفر تولید یا تعداد سفر تولید شده در هر ناحیه تهران با هدف خرید TSH تعداد سفر جذب شده در هر ناحیه تهران با هدف خرید TASH تعداد سفر تولید شده در هر ناحیه تهران با هدف شغلی‌ TW تعداد سفر جذب شده در هر ناحیه تهران با هدف شغلی‌ TAW تعداد سفر تولید شده در هر ناحیه تهران با هدف آموزشی‌ TS تعداد سفر جذب شده در هر ناحیه تهران با هدف آموزشی‌ TAS تعداد سفر تولید شده در هر ناحیه تهران با هدف تفریحی‌ TSR تعداد سفرهای تولید شده با وسیله نقلیه با هدف خرید درهر VEHPi جمعیت‌ x سرانه سواری تحت تملک هر ناحیه‌ i این مدل توسط شرکت مطالعات ترافیک ارائه شده و مقادیر دایری به تعداد سفرهای جذب و تولید شده با هدف خرید بینی تعداد سفرهای تولید و جذب شده با هدف خرید برای‌ است و تعداد سفرهای برآورد شده از طرف شرکت مطالعات‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.