Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 111 تا 130)

کلیدواژه ها :

انگیزش ،رضایت شغلی ،وزارت کشور

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، رضایت شغلی ، رضایت شغلی منابع انسانی ، رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده ، ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی ، مدیران ، رضایت شغلی کارکنان ، میزان رضایت شغلی ، شغلی کارکنان ، متغیرهای پیش‌بینی کننده نارضایتی شغلی

منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش براساس فرضیه‌ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور وزارت کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در وزارت کشور کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درامد و سبک رهبری ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی دارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول4 آزمون فرضیه ارتباط بین نظام نامناسب ارزشیابی و نارضایتی شغلی n P df 2x 222 011/0 16 402/67 نتایج جدول 5 نشان می‌دهد که براساس آزمون‌ مجذور کای پیرسون در سطح احتمال 95 درصد میان احساس تبعیض در پرداختهای منابع و نارضایتی شغلی ارتباط معنا‌داری وجود دارد و این احساس تبعیض می‌تواند بر رضایتمندی شغلی تأثیر بگذارد. جدول5 ارتباط بین تبعیض در پرداختها و نارضایتی شغلی n P df 2x 222 02/0 16 640/29 نتایج جدول 6 نشان می‌دهد که براساس آزمون‌ مجذور کای ‌پیرسون در سطح احتمال 9/99 درصد میان احساس تبعیض درعدم مشارکت کارکنان در فعالیتها و نارضایتی شغلی ارتباط معنا‌داری وجود دارد و این عدم مشارکت می‌تواند رضایتمندی شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. جدول6 ارتباط بین عدم مشارکت کارکنان و نارضایتی شغلی n P df 2x 222 000/0 16 550/61 نتایج جدول 7 نشان می‌دهد که براساس آزمون مجذور کای ‌پیرسون در سطح احتمال 95 درصد میان نارضایتی از همکاران و نارضایتی شغلی ارتباط معنا‌داری وجود دارد و این نارضایتی از همکاران می‌تواند رضایت شغلی را تحت تأثیر خود قرار دهد. جدول7 ارتباط بین نارضایتی از همکاران و نارضایتی شغلی n P df 2x 222 002/0 16 428/37 نتایج جدول 8 نشان می‌دهد که براساس آزمون مجذور کای پیرسون در سطح احتمال 9/99درصد میان نبود امنیت شغلی کارکنان و نارضایتی شغلی ارتباط معنا‌داری وجود دارد و رضایتمندی شغلی تحت تأثیر امنیت شغلی منابع وزارت قرار می‌گیرد. ; “A Comparative analysis of job satisfaction among public and private sector professionals”; The Innovation Journal, Vol. 5, No. 1 www."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.