Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر شادکامی دانشجویان بسیجی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 15 تا 34)

در این پژوهش به منظور آگاهی از سطح نشاط بسیجیان و شناسایی عوامل مؤثر بر شادابی آنان، نخست با استفاده از «مقیاس نشاط سنج آکسفورد» میران نشاط 200 نفر از دانشجویان بسیجی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. آن‌گاه با بهره‌گیری از دو مقیاس scl-90 و یک مقیاس محقق ساخته، میزان اضطراب، افسردگی، موفقیت تحصیلی، رضایت از رشته تحصیلی، میزان مهارت ورزشی، میزان تعامل اجتماعی، میزان اختصاص وقت روزانه به آیینهای مذهبی و میزان رضایت از بسیجی بودن آنان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از چند آزمون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اولا: میزان نشاط بسیجان از بسیار زیاد (در برخی از دانشجویان بسیجی) تا بسیار کم(پنج) (در برخی دیگر از دانشجویان بسیجی) در نوسان است. ثانیا: بین میزان نشاط دانشجویان بسیجی و ویژگی‌های مختلف آنان رابطه معناداری وجود دارد. لیکن این رابطه در مورد برخی مؤلفه‌ها بالاتر از سایر مؤلفه‌ها است.گستردگی یافته‌های این پژوهش به حدی است که می‌توان از آن به عنوان مقدمه‌ای برای ارائه مدلی جهت تبیین نظری نشاط دانشجویان بسیجی بهره گرفت.

خلاصه ماشینی:

"2001) روشهای مندرج در ذیل هر یک از این چهار مؤلفه در جدول زیر (3) درج شده‌اند: تعامل اجتماعی مبارزه با خلق پایین کارآیی متفرقه بودن با آدمهای شاد ندیدن انسجام کار دلخواه خوردن‌غذای‌مورد علاقه بودن با دوستان آرامش عضلانی مطالعه رفتن به رستوران نوازش کردن و نوازش شدن اندیشمندان به امور زندگی رانندگی مداوای بیماری اجتماعی مشاهدة تصاویر شاد دیگران مشاهده صحنه‌های جذاب مسافرت، بازی رفع احساس گناه مکالمه دلخواه بادیگران سکوت در آرامش اصلاح گفتار درونی تعبیر سبک زندگی نوشیدن با دوستان پوشیدن لباس مرتب اتمام کارهای ناتمام شرکت در تجمعات مورد علاقه خواب آرمبخش گوش کردن به رادیو تبسم و لبخند به دیگران گفتگوی دسته جمعی مشاهده جوانان کمک به دیگران تفکر پیرامون اتفاقات جالب ثبت لذات روزانه مبارزه با افکار منفی جدول 3: روشهای افزایش نشاط نتیجه‌گیری از ادبیات موضوع از مطالب مندرج در سطور پیشین می‌توان نتیجه گرفت که: - نشاط یکی از هیجانات آدمی است که تأثیر ژرف و مانده‌گاری بر کنش‌وری جسمی، روانی و شناختی آدمی دارد و عملکرد او را در قلمروهای مختلف فعالیتی فزونی می‌بخشد؛ - عوامل مختلفی در ایجاد نشاط نقش دارند که از آن جمله می‌توان به سبک شخصیتی فرد، تعامل اجتماعی، باورها و کنشهای مذهبی و تفریحات اشاره کرد. نتایج به دست آمده در جدول ذیل درج شده است: تعداد ضریب همبستگی سطح معنی‌دار 193 18/0 05/0 جدول 9: رابطه میزان مهمارت ورزشی با نشاط دانشجویان بسیجی داده‌های حاصل از محاسبه ضریب همبستگی نشان داد که گرچه دو مؤلفة «مهارت ورزشی» و «نشاط» دانشجویان، همبتسگی مثبت و معنی‌داری (18/0=r) با یکدیگر دارند، اما این میزان همبستگی نسبتا پایین است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.