Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مطلوبیت و نقاط قوت و ضعف طرح انتخاب مدیران مدارس متوسطه به وسیله ی دبیران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : دبیران، ضعف طرح انتخاب مدیران مدارس، مدیران، مطلوبیت، طرح انتخاب مدیران مدارس متوسطه، بررسی مطلوبیت و نقاط قوت، انتخاب مدیران، نقاط قوت و ضعف طرح، طرح جدید انتخاب مدیران مدارس، طرح

این پژوهش به بررسی طرح جدید انتخاب مدیران مدارس به وسیله دبیران پرداخته است. پرسش های پژوهش در زمینه مطلوبیت، نقاط ضعف، نقاط قوت و مهم ترین راهکارها برای بهبود طرح و اجرای مطلوب تر آن است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن، در برگیرنده همه مدیران و دبیران دوره متوسطه در شهرستان شهرکرد و نمونه پژوهش در برگیرنده 74 نفر مدیر و 187 نفر دبیر بوده است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته با 54 پرسش بسته پاسخ به پایایی 0.92 و روایی محتوا و 4 پرسش باز پاسخ، و مصاحبه نیمه سازمان یافته با 4 پرسش باز بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی و برای تجزیه و تحلیل پرسش های باز پاسخ و مصاحبه از روش مقوله بندی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان مطلوبیت طرح از نظر مدیران در سطح متوسط و از نظر دبیران بیش از سطح متوسط، نقاط ضعف طرح از نظر مدیران و دبیران کمتر از سطح متوسط و نقاط قوت طرح از نظر مدیران و دبیران بیش از سطح متوسط بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد، در زمینه میزان مطلوبیت، نقاط ضعف و قوت طرح، ‌میان نظرات مدیران با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و محل خدمت تفاوت وجود نداشته ولی با توجه به رشته تحصیلی تفاوت وجود داشته است. در زمینه میزان مطلوبیت، نقاط ضعف و قوت طرح، میان نظرات دبیران با توجه به جنسیت، مدرک و سابقه خدمت تفاوت وجود نداشته، ولی با توجه به محل خدمت، تفاوت وجود داشته است. مدیران و دبیران برای بهبود طرح و اجرای مطلوب تر آن به مواردی مانند: نظارت بیشتر آموزش و پرورش برای تعیین صلاحیت کاندیداها و احترام به نظرات دبیران، فرهنگ سازی برای اجرای طرح، در نظر گرفتن حق رای برای انجمن اولیا و مربیان، شورای دانش آموزی و نماینده آموزش و پرورش در انتخاب مدیران اشاره کرده اند.

خلاصه ماشینی:

"باتوجه‌به این‌ یافته‌ها و مطالعات انجام شده دیگر،برای کاهش نقاط ضعف این طرح راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود: آموزش و پرورش محل در تعیین صلاحیت داوطلبان نظارت بیشتری نماید و حتی از یک تیم، متشکل از افراد خبره و متخصص در این زمینه کمک گیرد و افرادی را برای مدیریت مدرسه معرفی‌ کند که همگی دارای صلاحیت باشند به گونه‌ای که انتخاب هرکدام از آن‌ها به وسیله‌ی دبیران فرقی‌ نداشته باشد و هرکدام از داوطلبان رأی بیشتری کسب نمودند،به وسیله‌ی آموزش و پرورش به عنوان‌ مدیر انتصاب شوند. پاسخگویان در مورد پرسش چهارم تحقیق و برای بهبود طرح و اجرای بهتر آن،به‌طور خلاصه‌ راهکارهای زیر را پیشنهاد کردند:داوطلبان به وسیله‌ی آموزش و پرورش تعیین صلاحیت شوند و مسئولین به نظرات دبیران احترام بگذارند؛فرهنگ اجرای طرح باید در بین دبیران نهادینه شود؛انجمن‌ اولیا و مربیان،شورای دانش‌آموزی،نماینده آموزش و پرورش باید در انتخابات از حق رأی برخوردار باشند؛برای تعیین صلاحیت داوطلبان آزمون‌های مدیریت برگزار شود و کارهای شاخصی که داوطلبان‌ در طول دوران خدمت خود یا قبل از آن انجام داده‌اند،مورد توجه قرار گیرد؛و برای انتخاب افراد شایسته‌تر ویژگی‌های دیگر داوطلبان مانند توانایی کار با رایانه نیز مدنظر قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.