Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی و مقایسه ای تاثیر رویکردهای مختلف آموزش خلاقیت بر پرورش روحیه ی پژوهشگری کودکان و نوجوانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 47 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : آموزش، خلاقیت، پژوهش، کودکان، آزمون، برنامه‌ی آموزش فلسفه، پرورش، کرنل، فلسفه، آموزش خلاقیت بر پرورش

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شیوه های مختلف آموزش خلاقیت بر پرورش روحیه پژوهشگری نوجوانان انجام گرفت. برای دست یابی به این هدف، نخست یک نمونه 75 نفری از میان دانش آموزان پایه های دوم و سوم راهنمایی شهرستان شیراز با پیشرفت تحصیلی متوسط انتخاب شد. این افراد در پیش آزمون که شامل نیمه اول آزمون سطح X خلاقیت کرنل بود شرکت کردند. در مرحله بعد، این عده به 3 گروه 25 نفری به نام های گروه کنترل، آموزش و پژوهش تقسیم شدند. گروه آموزش به مدت 4 ماه و با روش عادی به فراگیری برنامه آموزش فلسفه پرداخت و به موازات آن، گروه پژوهش در همین مدت با روش پژوهش این برنامه را تجربه کرد. در پایان آموزش هر سه گروه در پس آزمون، یعنی نیمه دوم مقیاس کرنل شرکت کردند. نتایج به دست آمده در همه موارد نشان داد که آموزش برنامه فلسفه به کودکان در ارتقای سطح مهارت های خلاقیت و قدرت استدلال دانش آموزان موثر است. افزون بر این یافته ها نشان داد که اگر این برنامه با رویکرد پژوهشی به اجرا درآید، تاثیر بیشتری بر آمادگی دانش آموزان برای پژوهش دارد. یافته های این پژوهش در مجموع اعتبار و اعتمادپذیری برنامه آموزش فلسفه به عنوان یک ابزار موثر برای پرورش خلاقیت را مورد تایید قرار داد.

خلاصه ماشینی:

"مقیاس سطح‌ X کرنل که در این پژوهش به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفته در سال 5891 به وسلیه‌ی رابرت انیس طراحی و تاکنون چندبار در آن تجدید نظر شده که در این‌جا آخرین فرم اصلاح،به کار گرفته شده است. جدول 4:میانگین و انحراف معیار بخش‌های مختلف مقیاس کرنل (به تصویر صفحه مراجعه شود) در تعیین پایایی به روش آلفای کرانباخ،ضریب همبستگی میان عوامل پنجگانه‌ی آزمون /96و برای ابعاد تفکر که نام آن‌ها در جدول شماره شماره 3 آمده است،به ترتیب /67،/67،/76،/27و /96 بدست آمد. جدول 9:تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های پیوسته گروه‌های شرکت‌کننده در پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات جدول شماره بالا نشان می‌دهد که افرادی که در کلاس درس فلسفه شرکت کرده‌اند، نسبت به افرادی که آموزش ندیده‌اند در آزمون خلاقیت دارای عملکرد بهتر هستند. (t-4/93 df-24,p-/001) جدول 41:مقایسه‌ی تفاوت میانگین نمرات گروه کنترل و پژوهش در پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات این جدول شماره نیز نشان می‌دهد که تفاوت عملکرد دانش‌آموزان گروه‌های آموزش و پژوهش در پس‌آزمون نتیجه‌ی شانس و تصادف نبوده،بلکه ناشی از تاثیر آموزش و روش پژوهش بوده‌ است. این مقایسه را می‌توان براساس اطلاعات زیر انجام داد: جدول 51:مقایسه تفاوت میانگین نمرات گروه آموزش و پژوهش در پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات این جدول نشان می‌دهد تفاوت میان میانگین نمرات گروه‌های آموزش و پژوهش‌ در آزمون نهایی به‌طور قابل توجهی معنی‌دار است و این تفاوت از روی شانس و تصادف به دست‌ نیامده است‌ . 5. بحث و نتیجه‌گیری در این پژوهش نتایج به دست آمده از اجرای برنامه‌ی آموزش فلسفه به نوجوانان و عملکرد فراگیران در آزمون خلاقیت کرنل مورد بررسی قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.