Skip to main content
فهرست مقالات

محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 137 تا 156)

کلیدواژه ها :

ارزش افزوده ،ارزیابی عملکرد ،سود عملیاتی ،پیش بینی ،محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : سود عملیاتی دوره جاری، توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره، پیش‌بینی سود عملیاتی دوره، جریان نقدی عملیاتی، قدرت پیش‌بینی سود عملیاتی دوره، سود، سود عملیاتی، محتوای فزاینده اطلاعاتی، محتوای اطلاعاتی ارزش، ارزش

در این مقاله، محتوای نسبی و فزیانده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی دوره جاری و جریان نقدی عملیاتی برای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نمونه ای شامل 133 شرکت) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سود عملیاتی دروه جاری، جریان نقدی عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی، توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد، اما توانایی پیش بینی سود عملیاتی از بقیه بیشتر است. همچنین، بررسی محتوای فزاینده اطلاعاتی نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری دارای محتوای فزایندهی اطلاعاتی نیست. جریان نقدی عملیاتی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی اندکی است، به طوری که تنها در دو سال از سال های مورد مطالعه، قدرت پیش بینی سود عملیاتی دوره جاری را به میزان اندکی افزایش داده است. ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است زیرا توانایی پیش بینی آن را افزایش داده است.

خلاصه ماشینی:

"محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده‌ی اقتصادی برای پیش‌بینی سود دکتر غلامحسین مهدوی*\نجیمه رستگاری** دانشگاه شیراز چکیده در این مقاله،محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده‌ی اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی دوره جای و جریان نقدی عملیاتی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(نمونه‌ای شامل 331 شرکت) بررسی شده است. نتایج‌ تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش گرسیون نشان داد که ارزش افزوده‌ی اقتصادی نسبت به‌ جریان نقدی عملیاتی،معوقه‌ها و بازده در پیش‌بینی سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است. مدل رگرسیون مورد استفاده‌ برای هریک از این فرضیه‌ها به شرح زیر است: فرضیه اول:(به تصویر صفحه مراجعه شود) :OIt سود عملیاتی سال بعد و OIt-1 سود عملیاتی سال جاری فرضیه دوم:(به تصویر صفحه مراجعه شود) :EVAt-1 ارزش افزوده اقتصادی سال جاری فرضیه سوم:(به تصویر صفحه مراجعه شود) :CFt-1 جریان نقدی عملیاتی سال جاری برای آزمون فرضیه‌های چهارم،پنجم و ششم از رگرسیون دو متغیره به شیوه مرحله‌ای‌ (Stepwise) استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره برای فرضیه‌های اول،دوم و سوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان طور که جدول شماره 2 نشان می‌دهد در فرضیه‌های اول،دوم و سوم،به ترتیب،توانایی‌ سود عملیاتی،ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی برای پیش‌بینی سود عملیاتی سال بعد بررسی شده است. در فرضیه چهارم بررسی شد که آیا افزودن ارزش افزوده اقتصادی به معادله و رگرسیون، تأثیری بر قدرت پیش‌بینی سود عملیاتی دوره جاری دارد یا خیر؟برای آزمون این فرضیه از رگرسیون‌ دو متغیره به شیوه مرحله‌ای استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.