Skip to main content
فهرست مقالات

برهان وجودی (هستی شناسی)6

نویسنده:

(9 صفحه - از 119 تا 127)

خلاصه ماشینی:

"8 استدلالی را که «کانت» برای مدعای خود _______________________________ اقامه کرده است، تنها انضمامی نبودن وجود را نسبت به موضوعاتی که بر آنها حمل می‌شود اثبات می‌کند، یعنی این برهان مثبت این مدعاست که وجود برای موضوعی که بر آن حمل می‌شود «محمول بالضمیمه» نیست و «محمول بالضمیمه» در مقابل «محمول من صمیمه» و یا خارج محمول است و این دو قسم همان گونه که بیان شد، حاصل تقسیمی هستند که به لحاظ مصداق وواقعیت خارجی مفاهیم و ماهیات انجام می‌شود و به همین دلیل استدلال مزبور عدم زیادت وجود را به حسب مفهوم، ترکیبی نبودن قضایایی را که از حمل وجود بر دیگر امور پدید می‌آیند و به دنبال آن بی‌معنا بودن وجود محمولی را نتیجه نمی‌دهد. مفهوم «هستی» با صرف نظر از مباحثی نظیر «اصالت وجود» و یا «ماهیت»، دارای معنای مختص به خود است و این معنا با قطع نظر از مصداق و یا راه‌هایی که برای شناخت مصداق و یا مصادیق آن وجود دارد، به حمل اولی معنا و مفهوم خود را داراست و به همین دلیل هرگاه بر خود ویا بر موضوعی که مشتمل بر آن است حمل شود، قضیه‌ای تشکیل خواهد داد، که در مدار همان حمل یعنی حمل اولی بالضروره صادق خواهد بود و این مقدار که در برهان «آنسلم» نیز از آن استفاده شده است، به شرحی که بیان شد علی رغم آنچه که برخی از متفکران مسلمان پنداشته‌اند 9 از این اشکال «کانت» [قضیه تحلیلی و ترکیبی] مصون است و اشکالی که بر برهان «آنسلم» وارد است از ناحیه‌ی خلطی است که از این پس بین دو نوع حمل اولی ذاتی و شایع صناعی در گفتار او واقع می‌شود و بدین ترتیب ضرورتی که به لحاظ مفهوم برای برترین کمال متصور و یا برای مفهوم واجب الوجود و نظایر آن محقق است و اختصاص به مفهوم ذهنی آن دارد، در اثر اشتباه مزبور، به مصداق آن نسبت می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.