Skip to main content
فهرست مقالات

آثار گسترش صنعت بیمه بر واردات و شاخص های قیمت (با استفاده از جدول داده - ستانده)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

بیمه ،داده-ستانده ،واردات و شاخص قیمت‌ها

کلید واژه های ماشینی : واردات ، بیمه ، گسترش صنعت بیمه بر واردات ، آثار گسترش صنعت بیمه ، قیمت ، تأثیر صنعت بیمه بر واردات ، شاخص قیمت ، اقتصادی ، تولید ، اثر افزایش تعرفه‌های بخش بیمه

بیمه نقش مهم و حسابی را در رشد و توسعهء اقتصادی،خصوصا در کشورهای‌ در حال توسعه ایفا می‌کند.لذا توجه به تأثیر انواع سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش می‌تواند آثار چشم‌گیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.این پژوهش‌ تأثیر صنعت بیمه بر واردات و شاخص‌های قیمت را مورد بررسی قرار داده‌ است.در تحلیل ضرایب مدلول‌های داده-ستانده مورد استفاده واقع شده‌اند.برای‌ این منظور جدول داده-ستانده سال‌های 8731 به عنوان پایه‌های آماری به کار رفته است.از مزایای این روش که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صنعت بیمه نیز مورد استفاده قرار گیرد آن است که امکان بررسی آثار سیاست‌گذاری در بیمه را نیز فراهم می‌کند. بر اساس نتایج این پژوهش گسترش صنعت بیمه در مقایسه با سایر بخش‌ها تأثیر بسیار اندکی بر واردات کشور داشته است.به طوری که از این لحاظ در بین چهل بخش اقتصادی در رتبهء سی و هفتم قرار گرفته است.از نتایج دیگر این پژوهش تأثیر تغییرات در تعرفهء بیمه بر شاخص قیمت‌های بخش‌ها و شاخص قیمت تولیدکننده است.بر این اساس بخش‌ها صنعت،کشاورزی، معدن و خدمات به ترتیب بیشترین حساسیت را به افزایش تعرفه‌های بیمه از خود نشان داده‌اند.و به همین ترتیب نتایج محاسبات حاکی از آن است که 01 درصد افزایش در تعرفه‌های بیمه،0/30 درصد تورم بر اقتصاد کشور تحمیل‌ خواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر صنعت بیمه بر واردات و شاخص‌های قیمت را مورد بررسی قرار داده‌ خارج تأمین می‌شود،لذا گسترش صنعت بیمه به طور غیر مستقیم نیز واردات کشور را به این ترتیب تأثیر صنعت بیمه بر واردات برایند مجموع تأثیرهای‌ مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود. این پژوهش آثار گسترش صنعت بیمه بر واردات و همچنین افزایش تعرفهء آن را شکل ماتریسی این رابطه نیز برای همهء بخش‌ها به صورت زیر است: به این ترتیب عناصر سطرهای ماتریس فوق بیان‌کنندهء میزان واردات مورد نیاز در بخش‌های متناظر با این سطرها بر اثر افزایش یک واحد در تولیدات بخش‌های مختلف‌ همچنین ستون‌های این ماتریس نیز بیان‌کنندهء واردات مورد نیاز در بخش‌های مختلف‌ واردات مورد نیاز در بخش‌های مختلف اقتصاد را برای پاسخ‌گویی به یک واحد بر اساس جدول داده-ستاندهء سال 8731 بخش بیمه وارداتی نداشته است. بخش در ماتریس واردات-که در جدول 1 نشان داده شده است-حاکی از واردات‌ مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی برای پاسخ‌گویی به تقاضای بیمه از این بخش‌ها بخش بیمه به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب موجب بیشترین افزایش واردات در به ترتیب سبب بیشترین افزایش واردات در این چهار بخش شده است. نشان داده شده است،کل انواع واردات مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به یک واحد لذا در مجموع‌ گسترش بیمه در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی تأثیر چندانی بر واردات کشور اثر افزایش تعرفه‌های بیمه بر شاخص قیمت بخش‌ها با استفاده از ماتریس ضرایب‌ به این ترتیب،برای مطالعهء اثر افزایش تعرفه‌های بیمه بر شاخص قیمت بخش‌ها و شاخص قیمت تولیدکننده‌ PPI به عنوان یکی از شاخص‌های تورم سال 8731،این‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.