Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی حقوقی بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 45 تا 80)

کلیدواژه ها :

حقوق مدنی ،بیمهء مسئولیت مدیران ورزشی ،حقوق بیمه

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی مدیران ورزشی ، بیمه ، مدیر ، مسئولیت ، مدیر ورزشی ، بیمه مسئولیت مدنی مدیران ، باشگاه ، مسابقات ، ورزشکاران ، مسئولیت مدنی

با توجه به نقش ورزش در جوامع مدرن بشری و به‌ویژه اثرگذاری آن بر بسیاری از ارکان اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی،این مقاله به دنبال تبیین جایگاه مدیران‌ ورزشی در قبول مسئولیت حوادث پیش آمده در مسابقات ورزشی و بررسی آن برای‌ ارائهء بیمه‌های مسئولیت مدیران ورزشی با تأکید بر مسئولیت‌های مستقیم است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله ما به بررسی انواع مسئولیت مدنی مدیر ورزشی به عنوان موضوع بیمهء مسئولیت مدنی مدیر می‌تواند به صورت غیر مستقیم و ناشی از فعل دیگری باشد یا تحت پوشش قرار دادن اشخاص استفاده‌کننده از مکان ورزشی است،اما واضح است‌ که این شخص کسی غیر از مدیر ورزشی نمی‌تواند باشد. عکس ماهیت خطرناک ورزش مورد نظر نیز در تعیین مسئولیت مدیر ورزشی تأثیرگذار کنندهء مسئولیت برای چنین شرکتی است نتیجه‌گیری نمایند(رأی شعبهء 1 مدنی دیوان‌ مرور برای سوارکاری استفاده کنند مسئول شناخته شده است(دادگاه پژوهش پاریس، این ابزار برای آن استفاده در نظر گرفته شده است. قانون برای افراد ایجاد گردیده،لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی‌ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است‌"باید تقصیر یا حداقل‌ در عمل مدنظر قرار می‌دهد که قرارداد منعقد شده به وسیلهء سازمان‌دهندگان با تماشاگران متضمن یک منفعت اصلی برای تماشاگران و یک تعهد ضمنی است که این‌ مطرح می‌شود که تماشای مسابقات ورزشی عمومی است و برای همه امکان‌پذیر است‌ به محلی خطرناک کشانده است باید مسئول خسارت ناشی از این اقدام باشد و اما در مورد مسئولیت مدنی ناشی از این خطرها باید توجه داشت که مبنای‌ مدیران باشگاه‌ها شامل این موارد است:کلیهء حوادث بدنی و زیان‌های مالی وارده به‌ 4891 مؤسسات ورزشی را ملزم به امضای قرارداد بیمهء مسئولیت کرده است. برای افراد بیمه شده مسئولیت ایجاد کرده است. بیمهء مسئولیت مدنی مدیران ورزشی نوعی از بیمه است که در آن سرپرست سازمان‌ اما برای داشتن بازاری به عنوان بیمهء مسئولیت مدیران ورزشی باید زیرساخت‌های‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.