Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

کلیدواژه ها :

آموزش ضمن خدمت ،ارزشیابی ،عملکرد شغلی ،آموزش نیروی انسانی ،برنامه‌ریزی‌ آموزشی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، آموزش، ارزشیابی، ارزشیابی تأثیر دوره‌های آموزشی، آموزش کارکنان، دوره‌های آموزش ضمن خدمت، تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت، شغلی، بیمهء ایران، عملکرد

آموزش و بهسازی نیروی انسانی در هرسازمان جایگاه ویژه‌ای دارد.هم‌چنین‌ آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به‌سزایی در ارتقای کارایی سازمان‌ها دارد. دوره‌های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت‌های موجود و تسهیل کسب‌ دانش،پرورش مهارت‌ها و توانایی‌های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل‌ می‌شود.آموزش‌های ضمن خدمت یکی از مهم‌ترین و بهترین راه‌های تأمین و تربیت نیروی انسانی و بهبود عملکرد کارکنان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست.با توجه به وظایف محوله به شرکت بیمهء ایران در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی‌ ضروری است که این شرکت به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در شرکت خود در جهت روزآمد کردن دانش و مهارت‌های شغلی آنها توجه ویژه‌ای‌ داشته باشد. در این مقاله بنابر اهمیت و ضرورت طرح جامع آموزش کارکنان و نمایندگان‌ شرکت سهامی بیمهء ایران در سراسر کشور،این دوره‌ها بررسی شده است.مقالهء حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به نوع فرضیه‌ها و اهداف‌ پژوهش،نظر کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌ها و سرپرستان مستقیم آنها دربارهء آثار آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان در هریک از دوره‌های آموزشی‌ مذکور در شرکت به کمک روش پیمایشی بررسی شده است.به‌طور خلاصه‌ می‌توان گفت که دوره‌های آموزشی کارکنان،در رسیدن به اهداف مورد نظر مرکز آموزش بیمهء ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقا سطح دانش و مهارت‌ها و نگرش‌های شغلی کارکنان و هم‌چنین ارتقا و بهبود عملکرد افراد شاغل‌ در شرکت تا حدود زیادی موفق بوده است.

خلاصه ماشینی:

"آموزش بیمهء ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقا سطح دانش و برای افزایش کارایی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان‌ها،دوره‌های‌ این پژوهش سعی شده است تا تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد و کلی تحقیق که ارزشیابی میزان تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمهء ایران در سال 18 است،این موضوع برای پژوهش انتخاب شد. دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. جامعهء پژوهش برای دوره‌های طرح جامع آموزش کارکنان شامل افراد شاغل در -فرضیه هشتم:دوره‌های آموزش ضمن خدمت در میزان ابتکار و خلاقیت کارکنان در 1. دوره‌های آموزش ضمن خدمت،موجب ایجاد علاقهء بیشتر در کارکنان بیمهء ایران به‌ 5. دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ایجاد تعهد و مسئولیت‌پذیری در کارکنان بیمهء 8. دوره‌های آموزش ضمن خدمت در میزان ابتکار و خلاقیت کارکنان و انجام وظایف‌ همکاری در کارکنان برای انجام کارها و فعالیت‌های شرکت مؤثر بوده است ولی گروه‌ روش‌های کار را برای کارکنان بیمهء ایران فراهم آورده است. در واقع آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان اگرچه امری لازم است اما به تنهایی‌ اهمیت و تأثیر آموزش در حد لازم توجه ندارند و این موضوع موجب می‌شود که‌ گاهی کارمندان در دوره‌های آموزشی شرکت ننماید و انگیزهء کافی برای شرکت در مورد نظر مرکز آموزش بیمهء ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقای‌ که دیدگاه کارکنان در مورد اهمیت آموزش و بهسازی نیروی انسانی و هم‌چنین ایجاد منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی است و به نظر می‌رسد برای ارزشیابی برنامه‌ها و"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.