Skip to main content
فهرست مقالات

چگونه مسئله را حل کنیم؟

نویسنده:

(6 صفحه - از 50 تا 55)

خلاصه ماشینی:

"در این‌ صورت،مجهول تا چه اندازه معلوم می‌شود و چگونه تغعییر می‌کند؟آیا می‌توانید از داده‌ها چیز سودمندی اخراج کنید؟آیا دادهء دیگری به فکر 2lشما خطور می‌کند که بتواند برای به دست آوردن مجهول سودمند باشد؟آیا می‌توانید مجهول یا داده‌ها و یا در صورت لزوم،هر دو را چنان تغییر دهید که مجهول و داده‌های تازه به یکدیگر نزدیکتر باشند؟ آیا همهء داده‌ها را به کار بردید؟آیا همه شروط را به کار بردید؟آیا همه‌ مفاهیم اصلی مندرج در مسئله را به کار بردید؟ اجرای نقشه:در ضمن اجرای نقشهء حل مسئله،هر گامی را که‌ بر می‌دارید،بررسی و امتحان کنید. هر نفر چقدر وزن‌ دارد؟ حل:می‌توان با چند عدد دلخواه،شروع به حل مسئله کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-آیا حقایق برای حل مسئله به اندازهء کافی است؟گاهی‌ اوقات اطلاعات به اندازه کافی نیست تا بتوانیم مسئله را حل کنیم و باید اطلاعات کمکی داشته باشیم. تعداد کل‌ دانش‌آموزانی که در این تیمها شرکت دارند،چند نفر است؟ با توجه به نمودار،تعداد کل دانش‌آموزان برابر است با: 85-9+5+3+8+36+4+20 1l(به تصویر صفحه مراجعه شود) 11-بعضی مسائل بیش از یک حل دارند. مثال:برای مثال،قسمت ج از مثال الف را می‌توان به کمک‌ معادله حل کرد: 56-ب+آ (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین اگر آ را یکی از اعداد بگیریم،دیگری آ-آ5 خواهد بود و دادیم: 18-آ-آ-56 18-آ2-56 (به تصویر صفحه مراجعه شود) عدد بزرگتر 37-19-56-آ-56 12-گاهی اوقات باید از نمودار استفاده و داده‌های مسئله‌ را مرتب کرد. بنابراین،12 را در 2 ضرب می‌کنیم؛می‌شود 24،سپس برای پیدا کردن قیمت هر مداد 48 را بر تعداد مدادها تقسیم می‌کنیم: حل: 24-2*12 (به تصویر صفحه مراجعه شود) 14-گاهی اوقات مسئله را به کمک معادله حل می‌کنیم."

کلید واژه های ماشینی:

مجهول ، حل مسئله ، مثال ، امتحان ، حدس ، فکر ، قسمت ، طرح ، کمک ، مداد رنگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.