Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباطات میان فرهنگی(تاریخ، مفاهیم و جایگاه)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات، ارتباطات میان فرهنگی، فرهنگی، فرهنگ و ارتباطات، حوزه ارتباطات میان فرهنگی، ارتباط، دیدگاه ارتباطات میان فرهنگی، حوزه مطالعات ارتباطات میان فرهنگی، مطالعه ارتباطات میان فرهنگی، انسان

فرهنگ و ارتباطات را می‌توان سنگ بنای جوامع انسانی برشمرد. در باره این دو ویژگی جامعه انسانی - که وجه ممیز انسان از دیگر موجودات است-، بسیار بحث شده و تعریفهای متعددی ارائه گردیده است. بررسی تعریفهای ارائه شده از فرهنگ و ارتباطات باتوجه به دیدگاه ارتباطات میان فرهنگی و پیوستگی وهمراهی این دو، در این مقاله بررسی شده و ارتباطات میان فرهنگی به عنوان زیر مجموعه‌ای از فرهنگ و ارتباطات (هردو) مطرح گردیده است. این مقاله ابتدا با نگاهی به تاریخ شکل‌گیری مطالعات مربوط به ارتباطات میان فرهنگی، چگونگی شکل‌گیری آن را به عنوان یک رشته علمی و مستقل بررسی می‌کند. پس از آن با تبیین و توضیح مفاهیم مورد نظر در این حوزه، ویژگیها و تفاوتهای هر یک بررسی می‌شود. در پایان، بحث از جایگاه ارتباطات میان فرهنگی در حال حاضر و ضرورت توجه بیشتر به آن در سطح علمی و اجرایی، به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و زمینه ساز بیداری اسلامی در سطح جهان در میان امت اسلامی، خواهد آمد.

خلاصه ماشینی:

"اما یکی از مناسبترین و بهترین تعاریف ارائه شده - که تا حدی جامع و مانع است و در ارتباطات میان فرهنگی نیز می‌توان از آن استفاده کرد-، تعریف ذیل است (محسنیان‌راد، 1369، ص57): «ارتباط، عبارت است از: فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود. 127-128) به بیان دیگر، ارتباطات میان فرهنگی ابتدا موجب توجه به جهان اطراف، فرهنگهای دیگر وشناخت آنها می‌شود این شناخت کمک می‌کند تا خود رانیز بهتر بشناسیم، زیرا مفهوم خود و دیگری، در توجه به وجوه مشترک و تفاوتها نهفته است. از آنجا که پیدایی هر رشته جدید علمی نتیجه رشد آن حوزه از علوم، انباشت اطلاعات و ادبیات مربوط به آن حوزه است که در نهایت به استقلال آن حوزه می‌انجامد، لذا می‌توان گفت که ارتباطات میان فرهنگی نیز نتیجه تلاش دانشمندان حوزه‌های مختلف بویژه مردم شناسی و انسان‌شناسی فرهنگی است؛ هر چند کوششهای روان شناسان، جامعه شناسان، زبان شناسان و دانشمندان علوم سیاسی را در این باره نباید نادید گرفت. 66-73) سرانجام، به نظر می‌رسد که صرفنظر از معنای عام ارتباطات میان فرهنگی، معنای خاص آن بیشتر به ارتباط در سطح میان فردی توجه دارد و مسائلی را که بین دو فرد از دو فرهنگ متفاوت در این زمینه به وجود می‌آید- بویژه مسائل ذهنی و در فهم متقابل - بررسی می‌کند. این حوزه با ماهیتی میان رشته‌ای که برخاسته از ویژگی دو بخش اصلی آن (فرهنگ و ارتباطات) است، رشته‌های گوناگون علمی را برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای انسان جدید با خود همراه کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.