Skip to main content
فهرست مقالات

گنجور و برنامه او (5)(نگاهی به وقف نامه های کتابخانه ها شرائط بامانت گرفتن کتابها و حقوق و مزایای کتابداران گذشته و اصول وظائف آنان

معرف:

کلید واژه های ماشینی : وقف، وقف‌نامه، متولی، کتابخانه‌ها شرائط بامانت گرفتن کتابها، تبریز، مسجد، یزد، مصحف، وقفیه، مدرسه

خلاصه ماشینی:

"متولی و مشرف و ناظر این وقف خود رشید است و پس ازاو مانند تولیت آن و ابواب‌البر ربع رشیدی و اوقاف قدیم به فرزندان او به تفصیلی که درآن آمده است واگذار شده است (ص149) و متولی باید همواره این وقفیه را مطالعه کند (ص159) و آن را به تسجیل هریک از قضات و داوران شرعی که به کار داوری گمارده میشوند و گواهی محضر او برساند و معزول خواهد بود همچنانکه در وقفیه ابواب البرشنب تبریز که غازان خان بنیادگذارده بوده است شرط شده است که آن را قضیان مجدد تسجیل و حکم و اشهاد کنند(291) در ابواب‌البر ربع رشیدی و بقاع‌الخیر داخل آن گذشته از مسجد جامع رشیدی که درکوی شش کیله بوده است، مسجد دارالحفاظ بوده است و خانقاه با مجلس برگزاری سماع صوفیان و دارالمصاحف و کتب‌الحدیث و بیت‌التعلیم و دارالضیافة و دارالمساکین و دارالشفاء و آب‌گیر و گرمابه با دستور رسیدگی به‌کار غلامان و جشنها و نان‌دادن به مردم شهر. دارالکتب آن درون مدرسه بوده و خازن‌کتب موقوفه بایستی امین‌محافظ مدخل و مخرج باشد و به آیندگان و روندگان بنگرد نسخه‌ها را نگاه‌داری کند و نباید بگذارد که کتابها را از شهر و پیرامون آن بیرون برند و باید از کسانی که بخواهند برای خواندن یا نوشتن از روی آنها نسخه‌ای را به امانت ببرند به اندازه‌بهای آنها پولی بگیرند و اگر این کار را کرده است هرساله پانصد من غله به او داده خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.