Skip to main content
فهرست مقالات

درباره نظامی و خمسه خسرو و شیرین

نویسنده:

(10 صفحه - از 69 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : شیرین، داستان، شاه، روم، نظامی، شاهنامه، خسرو پرویز، زن، فردوسی، جهان

خلاصه ماشینی:

"زن مهتر از پرده آواز داد که ای شاه پیروز بادی و شاد تو گفتی که من بد زن و جادویم‌ ز پاکی و از راستی یکسویم‌ بدو گفت شیرویه،بود این‌چنین‌ ز تیزی جوانان نگیرند کین‌ چنین گفت شیرین بآزادگان‌ که بودند در گلشن شادگان‌ که از من چه دیدی شما از بدی‌ ز تاری و کژی و نابخردی؟ بسی سال بانوی ایران بدم‌ بهر کار پشت دلیران بدم‌ نجستم همیشه جز از راستی‌ ز من دور بدکژی و کاستی‌ بسی کس بگفتار من شهر یافت‌ ز هرگونه‌ای از جهان بهر یافت‌ بایران که دید از بنهء سایه‌ام‌ وگر سایهء تاج و پیرایه‌ام‌ بگوید هر آنکس که دید و شنید همه کار ازین پاسخ آید پدید بزرگان که بودند در پیش شاه‌ ز شیرین بخوبی نمودند راه‌ که چون او کسی نیست اندر جهان‌ چه بر آشکارا،چه اندر نهان‌ چنین گفت شیرین که ای مهتران‌ جهاندیده و کار کرده سران‌ بسه چیز باشد زنان را بهی‌ که باشند زیبای تخت مهی‌ یکی آنکه با شرم و با خواستست‌ که جفتش بدو خانه آراستست‌ دگر آنکه فرخ پسر زاید اوی‌ ز شوی خجسته بیفزاید اوی‌ سوم آنکه بالا و رویش بود بپوشیدگی نیزمویش بود بدانگه که من جفت خسرو شدم‌ به پیوستگی در جهان نو شدم‌ چو بی‌کام و بیدل بیامد ز روم‌ نشستش نبود اندرین مرز و بوم‌ از آن پس بدان کامگاری رسید که کس در جهان آن ندید و شنید وزو نیز فرزندم آمد چهار بدیشان چنان شد بد شهریار چو نستور و چون شهریار و فرود چو مردانشه آن تاج چرخ کبود زجم و فریدون چو ایشان نزاد زبانم مباد ار بپیچم ز داد بگفت این و بگشاد چادر ز روی‌ همه روی،ماه و همه پشت،موی‌ سه دیگر چنین است رویم که هست‌ یکی گر دروغست بنمای دست‌ مرا از هنر موی بد در نهان‌ که آنرا ندیدی کس اندر جهان‌ نمودم همه پیشت،این جادویی‌ نه از تنبل و مکر،از بدخویی‌ نه کس موی او یپش ازین دیده بود نه از مهتران نیز بشنیده بود ز دیدار پیران فروماندند خیرو زیر لبها برافشاندند..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.