Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

نویسنده:

ISC (42 صفحه - از 117 تا 158)

هدف از این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های‌ اشخاص در ایران است.در این پژوهش کل عملکرد صنعت بیمهء ایران در رشتهء بیمه‌های اشخاص در سال‌های 08-0531 بررسی شده،لذا از تکنیک‌ نمونه‌گیری استفاده نشده است.این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال‌ تکنیک‌های اقتصادسنجی صورت پذیرفته است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است تقاضای بیمه‌های اشخاص با درآمد سرانه،نرخ بیکاری و سرانه خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر رابطهء مستقیم و با شاخص قیمت مصرف‌کننده رابطهء معکوس دارد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است تقاضای بیمه‌های اشخاص با درآمد الف)بین نرخ‌های حق بیمه(قیمت)و تقاضای بیمهء اشخاص ارتباط معنی‌دار ب)بین درآمد سرانه و تقاضای بیمه اشخاص ارتباط معنی‌دار وجود دارد. پ)بین نرخ بیکاری(اشتغال)و تقاضای بیمهء اشخاص ارتباط معنی‌دار وجود به سهم این رشته از حق بیمه‌های صنعت بیمه را 21/8 درصد در سال قبل به 01/5 بیمه‌های زندگی»به رابطهء بین درآمد و بیمهء عمر پرداخته است. برای بیمهء اشخاص می‌پردازیم و از این طریق عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه اشخاص را نتایج حاصل از این الگو نشان می‌دهد که تقاضای بیمه‌های زندگی با تورم مورد به اندازهء کافی بیمه‌گذار بالقوه برای بیمه‌های زندگی دارند و از این نظر می‌توان رشد بهره‌مندی از درآمد قابل تصرف برای خرید یکی از بیمه‌های اشخاص ضروری است. به طور کلی تورم نیز عامل مؤثر دیگری بر تقاضای بیمه است که گاه اثر خود را ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که حق بیمه‌های اشخاص برابر است با جمع حق‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این الگو مطابق با جدول 4 فرضیهء Ho برای تمام ضرایب در سطح اطمینان 59 سوم تحقیق که متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر تقاضای بیمه اشخاص کدام‌اند باید گفت که بر اساس الگوی ارائه شده و نتایج حاصل،درآمد سرانه،نرخ بیکاری و در خصوص فرضیهء اول بین نرخ حق بیمه(قیمت)و تقاضای بیمهء اشخاص ارتباط در مورد فرضیهء دوم بین درآمد سرانه و تقاضای بیمه اشخاص ارتباط معنی‌دار که بین درآمد و تقاضای بیمهء اشخاص ارتباط معنی‌دار وجود دارد. که بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و تقاضای بیمهء اشخاص ارتباط معنی‌دار وجود"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.