Skip to main content
فهرست مقالات

نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی، مالی و اداری شرکت بیمه ایران (استان تهران)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (28 صفحه - از 95 تا 122)

کلیدواژه ها :

بیمه ،نیازسنجی آموزشی ،نیاز آموزشی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، نیازسنجی ، نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل ، نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ، اطلاعات ، آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران ، نیازسنجی آموزشی ، مشاغل ، نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ایران ، کارکنان مشاغل فنی

این مقاله دربارهء نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی، مالی و اداری است.ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتوموبیل، آتش‌سوزی،باربری،اشخاص،مسئولیت و مهندسی و مدیران مجتمع‌ها و روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به‌ تفکیک عناوین شغلی،پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد.سپس با مشورت مدیر و کارشناسان مرکز آموزش شرکت بیمه ایران و چند استاد مجرب پرسش‌نامه‌ای در زمینه تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک نیازهای‌ آموزشی تخصصی و عمومی به منظور دست‌یابی به این هدف‌ها تهیه کردیم: 1.شناسایی نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی مشاغل فنی،مالی و اداری؛ 2.تعیین نیازهای آموزشی(عمومی/تخصصی)مشاغل فنی،مالی و اداری؛و 3.آگاهی از دیدگاه نمونه‌های تحقیق در مورد نیازهای آموزشی بر اساس‌ متغیرهای تعدیل‌کننده(سابقه خدمت،مدرک تحصیلی،رشته تحصیلی، جنس).این پرسش‌نامه با آلفای کرانباخ 39 درصد با طیف لیکرت و 83 گویه‌ به عنوان ابزار اندازه‌گیری نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ایران مورد استفاده‌ قرار گرفت.تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن‌ را کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی،مالی و اداری تشکیل می‌دهند. این تحقیق با حجم نمونه 051 عضو بررسی شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از برنامه نرم‌افزاری‌ SPSS استفاده به عمل آمد.برای تعیین نیازهای آموزشی‌ ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه طیفی نیازها اولویت‌بندی شدند و سپس به تفکیک،دانش تخصصی در سه طیف(فنی، مالی و اداری)و دانش عمومی در شش طیف(اصول بیمه،زبان انگلیسی، رایانه،ارتباطات،مکاتبات اداری،آمار)طبقه‌بندی شد.همچنین برای آگاهی‌ از دیدگاه نمونه‌های تحقیق در مورد متغیرهای تعدیل‌کننده رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت از آزمون کراسکال والیس و بر حسب متغیر جنس از آزمون یومن ویتنی استفاده به عمل آمد.نتایج حاصل از آزمون‌ بیانگر این موضوع بود که بین دیدگاه نمونه‌های تحقیق بر حسب متغیرهای‌ تعدیل‌کننده تفاوت معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"این مقاله دربارهء نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی، روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به‌ کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان به عنوان ابزار اندازه‌گیری نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ایران مورد استفاده‌ این شرکت در مشاغل فنی،مالی و اداری مجتمع‌ها و شعبات استان تهران با هدف‌ پاسخ گفتن به نیاز کارکنان و همگام کردن آنان با طرح‌ها و روش‌های نو که به طور باید رابطه مستقیمی بین این اهداف و نوع آموزشی که داده می‌شود وجود داشته باشد. در نیازسنجی آلفا هدف اصلی آن است که بایدها و نقاط مطلوب‌ مشخص و مسیر معینی برای شروع فعالیت‌های برنامه‌ریزی با ایجاد تغییر در برنامه‌ نیازسنجی کمک می‌کند تا این مشکلات شناسایی و تدابیر لازم برای برطرف کردن آنها به این ترتیب فرایند نیازسنجی از طریق فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز 1. کمیته مشورتی:سازمان ممکن است برای بررسی نیاز به مهارت‌های شغلی و هستند ممکن است برای انجام دادن مجدد آن،به آموزش نیاز داشته باشند. برای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش یعنی«نیازهای آموزشی کارکنان مشاغل فنی، مالی و اداری جهت انجام احسن وظایف هریک از مشاغل قلمرو تحقیق چگونه باید دوم و نیازهای آموزشی در مشاغل مالی برای کسب دانش تخصصی با میانگین وزنی‌ کارکنان در برنامهء آموزشی کوشش می‌شود که توانایی‌های آنان تشخیص و پرورش‌ داده شود و به کانال‌های مناسب هدایت شود،ولی همیشه این نگرانی وجود دارد که‌ 4. اولین گام در تدوین برنامه‌ریزی آموزشی نیازسنجی آموزش است برای‌ 5. بهتر است رضایت شغلی کارکنان قبل از نیازسنجی مورد بررسی قرار گیرد"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.