Skip to main content
فهرست مقالات

نقش آزمون های روانی در راهنمایی و مشاوره

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 39 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : روانی ، مشاوران ، اطلاعات ، شغلی ، علایق ، شخصیت ، سنجش ، استعداد ، هوش ، آزمون‌های روانی

راهنمایی تحصیلی و شغلی بر این اصل استوار است که موفقیت در هر شغل با رشته تحصیلی مستتلزم سرخورداری از تواتایی‌ها استعدادها، علایق و دیگر ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با آن رشته تحصیلی با شغلی است. بنابراین، سنجش ویژگی‌های شخص و کمک به او در شناخت قابلیت‌ها و محدودیت هایش یکی از گام‌های اساسی در فرآیند راهنمایی است. نویسنده محترم در نخستین بخش این مقاله، ضمن بحث درباره اهمیت و لزوم استفاده از ابزارهای متغیر سنجش برای شناخت ویژگی‌های مراجعان، انواع آزمون‌ها، اهداف کاربردی و نقش آنها را در راهنمایی و مشاوره مورد بحث قرار داده و انواع آزمون‌های روانی شامل آزمون‌های شناختی (هوش, استعداد، پیشرفت تحصیلی)، آزمون‌های علایق شغلی و تحصیلی، آزمون‌های شخصیت (آزمون‌های عینی و فرافکنی) و برخی از آزمون‌های تشخصی را معرفی کرده است. بخش بعدی مقاله، شامل موارد کاربردی آزمون‌های روانی و نقش آنها در راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی و دیگر موقعیت‌های مشاوره‌ای است. نوسنده در این بخش، ویژگی‌های اساسی آزمون‌های روانی مانند روانی، پایانی و قابلیت اجرا راکه باید قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب و اجرای آنها درباره مراجعان مورد بررسی و ارزش‌یابی قرار گیرد، به اختصار مطرح کرده است و مقاله را با بحث درباره رعایت احتیاط های لازم در کاربرد آزمون‌ها و تفسیر نتایج آنها و همچنین برخی از عواملی که ممکن است در فرآیند سنجش روانی موجب خطاهای اندازه گیری شوند و نتایج آزمون‌ها را نامعبتر و تردیدآمیز نمایند، به پایان برده است. این مقاله را آقای دکترحسن‌پاشا شریفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه اطباطبایی و مدیر ارزش‌یابی پژوهشکده تعلیم و تربیت جهت راهنمایی و مشاوره در اختیار فصلنامه قرار داده است که به این /وسیله از ایشان قدردانی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"نویسندهء محترم در نخستین بخش این مقاله،ضمن بحث دربارهء اهمیت و لزوم استفاده از ابزارهای معتبر سنجش برای شناخت‌ ویژگی‌های مراجعان،انواع آزمون‌ها،اهداف کاربردی و نقش آنها را در راهنمایی و مشاوره مورد بحث قرار داده و انواع آزمون‌های‌ روانی شامل آزمون‌های شناختی(هوش،استعداد،پیشرفت‌ تحصیلی)،آزمون‌های علایق شغلی و تحصیلی،آزمون‌های‌ شخصیت(آزمون‌های عینی و فرافکنی)و برخی از آزمون‌های‌ تشخیصی را معرفی کرده است. نویسنده در این بخش،ویژگی‌های‌ اساسی آزمون‌های روانی مانند روایی،پایایی و قابلیت اجرا را که‌ باید قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب و اجرای آنها دربارهء مراجعان‌ مورد بررسی و ارزش‌یابی قرار گیرد،به اختصار مطرح کرده است و سرانجام،مقاله را با بحث دربارهء رعایت احتیاطهای لازم در کاربرد آزمون‌ها و تفسیر نتایج آنها و همچنین برخی از عواملی که ممکن‌ است در فرآیند سنجش روانی موجب خطاهای اندازه‌گیری شوند و نتایج آزمون‌ها را نامعتبر و تردیدآمیز نمایند،به پایان برده است. به نظر گیبسون و میشل، مشاوران می‌توانند آزمون‌های استعداد را در موارد زیر مورد استفاده قرار دهند: 1)شناسایی توانایی‌های بالقوه‌ای که مراجع از آنها آگاهی ندارد؛2)ایجاد انگیزه در مراجعان به منظور رشد توانایی‌های خاص یا بالقوهء آنان؛3)تدارک اطلاعاتی که شخص را در تصمیم‌گیری تحصیلی یا شغلی کمک می‌کند؛4)پیش‌بینی موفقیت تحصیلی یا شغلی‌ مراجعان؛5)گروه‌بندی افراد براساس استعدادهای مشابه جهت کمک به رشد آنان و تحقق هدف‌های آموزشی(ترجمهء ثنایی،شریفی و همکاران،1373). "گرون لوند"هدف‌های کاربردی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی را به تفصیل مورد بحث‌ قرار داده است که در این‌جا به برخی از آنها که با اهداف راهنمایی و مشاره تحصیلی‌ ارتباط بیش‌تری دارند،می‌پردازیم(گرون لوند،ترجمهء مهندسی،1356): 1-سنجش آمادگی دانش‌آموزان برای استفاده از تجارب آموزشی خاصی که برایشان‌ در نظر گرفته شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.