Skip to main content
فهرست مقالات

چشم انداز تحقق خوشبختی و محدودیت های آن

نویسنده:

(17 صفحه - از 16 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : خوش‌بختی ، انسان ، زندگی ، شادی ، اجتماعی ، درد و رنج ، مدرن ، غایت ، کنش ، شکوفایی

خلاصه ماشینی:

"5به راستی نیز تمامی تلاش فرد دوران مدرن در این جهت است که خودرا به عنوان انسانی متمایز از دیگران،انسانی آزاد،خودسامان،حاکم بر سرنوشت خویش ورقم‌زننده وجود و هویت خود به همه بازشناساند. به همین خاطر فردی سعی می‌کند شادی و خوشی ر ادرهمان محدوده‌های پیشاپیش شکل گرفته زندگی بحوید،و به جای آنکه نظم موجود وجایگاه خود را در آن به چالش بخواند در همان محدوده تعیین شده در جهت بهبودبخشیدن به موقعیت خود و بهره‌وری هرچه بیشتر از امکانات تلاش کند. به این صورت در دوران مدرن شکاف عظیمی بین آنچه قرار است از لحاظ اخلاقی یا درسطحی آرمانی خوشبختی انسان را تامین کند و آنچه در عمل(گمان می‌رود)امکان تامینخوشبختی را پیش می‌آورد ایجاد شده است. در دید آنهابرداشت ارسطو از شکوفایی انسان دربرگیرنده چند نکته مهم و اساسی است که در پرتو توجه به آنها می‌توان برداشتی کلی و اخلاقی ولی در عین حال دقیق و پویا از خوشبختی بهدست آورد. به اعتقاد آنها این مقوله پلی برفراز شکاف بین برداشت اخلاقی کانت از وظیفه انسان در قبال خود و دیگران و برداشتمعمولی افراد مدرن از خوشی و شادی شخص خود می‌زند و پروژه جستجوی خوشبختیرا برخوردار از مایه‌ای اخلاقی می‌سازد. درک معمولی افراد نیزفقط خوشی و شادی شخصی انسان را در افق دید دارد و به این نکته که فرد خود،از یکسو،دارای وجودی طبیعی و استوار کوشندگی و،از سوی دیگر،وجودی اجتماعی استبی‌توجه می‌ماند. در شرایط یاجامعه‌ای که اوضاع آنچنان باشد که نتوان با تلاش‌های خود تغییری در وضعیت دیگران بهوجود آورد،نه تنها نمی‌توان به خوشبختی یا احساس شادی و رضایت خاطر دست یافتبلکه حتی نمی‌توان،در همان حد معمولی،سرزنده و آسوده خاطر به زندگی ادامه داد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.