Skip to main content
فهرست مقالات

وحدت ملی و زبان فارسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زبان، ملت، ملی، نژاد، وحدت ملی و زبان، سیاسی، تابعیت، ایران، اجتماعی، لهجه

خلاصه ماشینی:

"هرچند در بعضی از نواحی مختلف ایران مانند آذربایجان و خوزستانبزبانهای بیگانه تکلم میکنند ولی در علائق ملی از لحاظ سوابق تاریخی و نژادیبا سایر ایرانیان یکدل و یک جهة هستند زیرا کشور ایران از یک ایل و طایفه تشکیلنشده بوده بلکه ایران هم یک کشور متمدنی بوده مانند فرانسه و امریکای امروز وهمانطور که کسی کار به رگ و ریشه مردم این دو مملکت ندارد در ایران هم کسی کار به رگو ریشه ترک و کرد و عرب و عجم و آسوری و کلدانی ندارد و تاریخ حوادث ایراننشان داده و ثابت کرده است که اگر روزی بعلتی غیر عادی و غیر طبیعی احزاب وطبقات ایرانی زیر عناوین مختلف گرد آیند یا زیر بیرق‌های گوناگون قرار گیرندباز بدون شک با هر لهجه و لسانی که باشند بطرف یک نقطه پیش میروند و اگر اضطرارو بندرت کسی منحرف شود در اولین فرصت به مجرای طبیعی برمیگردد و آخریننقطه همان وحدت و حفظ حیات ملی است و دلیل گویای ما همین‌که تاکنون گردبی‌وطنی و غبار بیگانه خواهی به دامن جامعه کرد و ترک و لر،گیلک و عرب و بلوچایران ننشسته و همان مردم آذربایجان که در نظر بیگانه و بیگانه‌پرستان متفرقجلوه میکردند بارها با وحدت و شدت آذربایجان را از لوث وجود دشمنان ایرانپاک کرده‌اند و مردم فداکار مرزی ایران در حوادث و سوانح با صفوف فشرده ازملیت خود و تمامیت خاک وطن دفاع کرده و نشان داده‌اند که مصدر حوادث تاریخیهر ملتی را ندانند تاریخ آن ملت را یکدسته حوادث پریشان و وقایع اتفاقیمی‌پندارند و عامل مؤثر را تصادف می‌شناسند هرگز نمیتوانند عکس العمل احتمالییک ملت را در مقابل وقایع غیرمترقبه پیش‌بینی کنند در صورتیکه اگر خصایص اخلاقی و معتقدات باطنی مردم را تشخیص دهند خواهند دانست که حوادث تاریخملل اتفاق و صدقه نبوده و حیات اجتماعی هر ملتی نتیجه مستقیم ساختمان فکریروحیه و خلقیات آن ملت است و بندرت عوامل دیگری در آن مدخلیت پیدامیکند و ایرانی اگر اضطرارا بکسوت جاسوسی بیگانه درآید در اغلب موارد دیریا زود باز بطرف همان نقطه میرود و آخرین نقطه همان چیزی است که ملت ایرانآنرا بخواهد یعنی توفیق و تفوق ایران،زیرا هر ملتی مطیع نظریات و ساختمانفکری خویش است و نمیتواند از نتایج نظریات و خصائص معتقدات عقلی خودفرار کند و اگر هم منحرف شود نایاب و نادر کالمعدوم و موقتی است و بزودی بمعبرایطبیعی خود باز میگردد یعنی اگر باد شن را از زمین برداشت و به هوا برد نباید باورکرد که ناموس ثقل نقض شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.