Skip to main content
فهرست مقالات

مدرنیته و مدرنیسم

نویسنده:

(11 صفحه - از 192 تا 202)

کلید واژه های ماشینی : مدرن، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون، عقلانیت، مدرنیته و مدرنیسم، گرداب، عقل، سوژه، مدرنیست

خلاصه ماشینی:

"اما البته باید بلافاصلهمتذکر شد که این دوگانگی و تجزیه و گسست،علی‌رغم مصداقواقعی آن،به دور از حقیقت زندگی مدرن است که در آن نفس مدرن(مدرنیسم یا نوگرایی)و محیط مدرن(مدرنیزاسیون یا نوسازی)به همدرآمیخته‌اند. اما درنیزاسیون که از آن باتوصیفات محیط مدرن،ساخت مادی،جامعه و اقتصاد و سازمان‌هایبوروکراتیک عظیمی که اجتماعات و ارزشها و جان‌ها را کنترل وتخریب می‌کنند اسم بردیم از چه جریان‌هایی تغذیه می‌شود:&%00223QSEG002G% «گرداب زندگی مدرن از سرچشمه‌های بسیاری تغذیه شده است1-کشفیات بزرگ در قلمرو علوم فیزیکی. 7»از این عبارت چنین برمی‌آید که گردابمدرنیته،سرنوشت جبری کل نوع بشر است،و دست کم دو دلیلمی‌توان برای این گرداب وحدت و تفرقه حیات بشر برشمرد:نظامارتباط جمعی که تمامی جوامع بشری را تحت پوشش واحدی گردمی‌آورد؛و سیلاب بازار جهانی که حتی در دورافتاده‌ترین نقاطروستایی نیز نفوذ کرده است. 13 حال دوباره به گرداب مدرنیته برگردیم و تعریف مارشال برمن ازآن:«مدرن بودن یعنی تجربه زندگی شخصی و اجتماعی به مثابهگردابی عظیم،و رویارویی با این واقعیت که آدمی و جهان او پیوستهدر حال فروپاشی و تجدید حیات آمیخته به رنج و عذاب،و تناقض وابهام است؛مدارن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که در آن هر آنچهسخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. 16یک جهت این تعریف یعنی سوژه،محوریت سوژه،روحاصلاح دینی و آزادی به فرد(فاعل گزینشگر کنشگر)راجع می‌شود کههمان جهان مدرنیسم است،اما در سوی دیگر این رابطه پرتنش عقل،عقلانی کردن،روح رنسانس و علم به مدرنیزاسیون و جهان عینی(ابژکتیو)ناظرند که البته در غیاب سوژه به ابزار قدرت بدل می‌شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.