Skip to main content
فهرست مقالات

محتوا در رسانه های جهانی

نویسنده:

(3 صفحه - از 43 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : رسانه‌ها، وسایل ارتباط‌جمعی، صاحبان اصلی وسایل ارتباط‌جمعی، تولید، محتوا در رسانه‌های جهانی، محتوای تکراری وسایل ارتباط‌جمعی، صاحبان وسایل ارتباط‌جمعی، صاحبان رسانه‌ها در تولید پیام، وسایل ارتباط‌جمعی باز، جهان

خلاصه ماشینی:

"این تحول با پیچیده‌تر شدن عملکرد صاحبان رسانه‌ها در تولید پیام و برنامه‌های ارتباطی، سه پرسش اصلی را پیش روی محققان، طرح می‌نماید: 1- پیام‌های ارتباطی، چه نقشی در هدایت افکار عمومی و تغییر نگرش مخاطبان دارد؟ 2- صاحبان وسایل ارتباط جمعی، چه کسانی هستند و چگونه می‌اندیشند؟ 3- محتوای پیام‌های ارتباطی، در وسایل ارتباطجمعی چیست؟ در این مقاله سعی خواهد شد باتوجه به تحقیقات و مقالات صاحبنظران، پاسخ‌هایی هرچند کوتاه، یافته شود تا از این رهگذر به زمینه‌های محتوایی ارتباطات بین‌المللی معاصر دست یابیم. 3- محتوای پیام‌های ارتباطی در وسایل ارتباطجمعی چیست؟ صاحبان وسایل ارتباطجمعی در عین حال که از دموکراسی و حق انتخاب مردم و مخاطبان خود سخن به میان می‌آورند؛ استبداد حاکم و جاری بر کارکرد رسانه‌های جمعی را پنهان می‌سازند. شاید کشورهای در حال توسعه به عنوان پرچمداران انتقاد از این‌گونه پیام‌رسانی، با شناخت بیشتر شیوه‌های اغواگری و فریب رسانه‌های حاکم بر جهان و بازار تولید پیام؛ از این رهگذر آمادگی بیشتری برای روشنگری مردم خود در برابر پیام‌های فریبندؤ صاحبان سرمایه و سلطه بیایند."

صفحه: از 43 تا 45