Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات فارسی، گستره نفوذ در جهان

مترجم:

(5 صفحه - از 58 تا 62)

خلاصه ماشینی:

"تاکنون آثار اندکی به صورت‌های تحقق و تألیف یا ترجمه، دراین زمینه به فارسی درقالب کتاب یا مقاله انتشار یافته است و علاقه‌مندان از سویه‌هایی چنین تأثیری آگاه شده‌اند اما بخش عظیمی از این رویکرد درجهان برای ما پوشیده مانده است که همت محققان و دانش پژوهان دوستدار فرهنگ و زبان و ادبیات ایرانی اسلامی را می‌طلبد. اما «نخستین خاورشناسان» که فصلی از یک کتاب در دست آماده سازی و تدوین را برای چاپ توسط دکتر احمد تمیم‌داری به خود اختصاص داده (خبر از آن درشماره گذشته (225) کیهان فرهنگی آمده است) به موضوع آغاز نفوذ ادبیات فارسی قاره جدید -آمریکا- پرداخته است. (6) (فارسی حسین Persian Hosein، ندانستم که منظور اشعار فارسی مربوط به حسین‌بن منصور حلاج است یا فارسی حسین به معنی شعر فارسی نیکو یا زیباست؟) تا دهه دوم قرن بیستم هرچند مقاله‌های مجله پورت فولیو به گونه مستقیم از فارسی به انگلیسی ترجمه می‌شد، نویسندگان آن یا ناشناخته بودند یا حروف اول نام خود را درج می‌کردند، گاهی هم به فریب‌کاری می‌پرداختند، چنان که در آوریل 1822 شعری شرح شده بود با عنوان «فارسی از نگاه شاهزاده اسکوئیلاچ»، سردبیر مجله با غروری خاص نوشت: نام نویسنده را یاد می‌کنیم زیرا که بهره‌مندی از گوهرهای ارزشمند نویسندگان سلطنتی پیوسته فراهم نخواهد بود: نام نویسنده هرچند که شگفت می‌نمود، اما شعر به ظاهر فارسی وی، آن چنان سبک سروده شد که سطحی‌تر از آن ممکن نبود!7 مرکز فرهنگی نیوانگلند، دین خود را نسبت به آغاز شرق‌شناسی آمریکایی ادا کرده است."

صفحه: از 58 تا 62