Skip to main content
فهرست مقالات

(DEA) ارزیابی کارایی واحدهای اجرایی گمرک ایران از طریق روش تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:

(7 صفحه - از 32 تا 38)

کلیدواژه ها :

کارآیی ،بهره‌وری ،تعرفه ،اثربخشی ،الگوبرداری ،گمرک ،درجه‌بندی گمرک ،ورودی ،خروجی ،اظهارنامة گمرکی ،پروانة گمرکی ،آسیکودا

کلید واژه های ماشینی : گمرک ، بررسی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک ، میزان کارآیی واحدهای اجرایی گمرک ، ارزیابی کارایی واحدهای اجرایی گمرک ، کارآیی ، بهبود کارآیی واحدهای گمرکی ناکارآ ، شناسایی واحدهای اجرایی ناکارآ ، DEA ، اطلاعات ، ارزیابی

در این مقاله بررسی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک بر مبنای سرعت پاسخگویی به مشتری (انجام عملیات و تشریفات ترخیص گمرکی) به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA گزارش می‌شود. تکنیک DEA امکان ارزیابی و مقایسة میزان کارآیی واحدهای اجرایی گمرک با یکدیگر، شناسایی کارآترین واحدهای اجرایی، شناسایی واحدهای اجرایی ناکارآ و تعیین ابعاد ناکارآیی آنها را فراهم می‌آورد. این کار زمینه‌ای برای ارتقا و بهبود کارآیی واحدهای گمرکی ناکارآ، از طریق الگوبرداری از واحدهای کارآ خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله بررسی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک بر مبنای سرعت پاسخگویی به مشتری (انجام عملیات و تشریفات ترخیص گمرکی) به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA گزارش می‌شود. مدل انتخاب شده در این تحقیق در این پژوهش با توجه به آن که گمرک در پی آن است که با استفاده از منابع موجود خود حداکثر میزان خروجی (تعداد اظهارنامه‌های پردازش شده در واحد زمان) را ایجاد کند مدل تحلیل پوششی داده‌ها با گرایش خروجی مد نظر قرار گرفته که در ادامه ارائه می‌شود. پیشنهاد برای تحقیقات آتی مواردی که برای تحقیقات آتی می‌توان پیشنهاد کرد عبارت‌اند از استفاده از سایر مدلها (غیر از مدل مبتنی بر خروجی) تحلیل پوششی داده‌ها و بررسی و مقایسة نتایج حاصل از آنها، بهینه کردن ورودیها و خروجیهای تعریف شده در مدل فعلی شامل تعیین ضریب اهمیت سخت‌افزار، در نظر گرفتن آسیکودا به عنوان ورودی، تعیین ضریب اهمیت رده‌های مختلف تجربة نیروی انسانی، توسعة مدل برای سایر فرایندهای گمرکی (در صورت وجود اطلاعات متمرکز و قابل اطمینان)، توسعة مدل برای سایر گمرکات (البته با رعایت شرطهای مورد نیاز برای مدل، نظیر همسان بودن واحدهای تصمیم گیرنده)، استفاده از عوامل چند بعدی‌تر (در مقایسه با گزارشات تایید شده در بازبینی مرکز) به عنوان نمادی از کیفیت عملکرد که تحقق این امر منوط به وجود سیستم مدیریت کیفیت و برخورداری از گزارشات و آمارهای مرتبط با مقولة کیفیت خدمات در گمرک است، بررسی روند رشد کارآیی گمرکات اجرایی با اجرای مدل در مقاطع زمانی تعریف شده به طور ادواری و منظم و بررسی تاثیر سیاستهای مدیریتی اتخاذ شده در تغییر کارآیی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.