Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل گرایش معلمان کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 123 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : گرایش معلمان کارشناسی استان خوزستان، معلمان، استان خوزستان به ادامه تحصیل، ادامه تحصیل، آموزش ضمن خدمت، علل گرایش معلمان کارشناسی استان، گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان، بررسی علل گرایش معلمان کارشناسی، معلمان مقطع کارشناسی استان خوزستان، گرایش معلمان به ادامه تحصیل

در سالهای اخیر یکی از راههای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در آموزش و پرورش، دوره‌های بلندمدت آموزش ضمن خدمت می‌باشد. بدین منظور هر ساله تعدادی از معلمان برای ادامه تحصیل در مراکز آموزش ضمن خدمت از طریق کنکور پذیرفته می‌شوند. از آنجایی که عده زیادی از معلمان تقاضای ورود به این دوره‌ها را دارند، محقق در تحقیق حاضر به دنبال «بررسی علل گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در سال 74-73 می‌باشد. محقق در این تحقیق به دنبال اهداف زیر می‌باشد: - مشخص‌کردن عوامل مؤثر در گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت. - ترتیب اولویت هر یک از این عوامل از دیدگاه معلمان. - چگونگی کمک به برنامه‌ریزان آموزش ضمن خدمت برای استفاده مؤثر از این عوامل. بدین منظور چهار فرضیه یا سؤال تحقیق به عنوان عوامل مؤثر در گرایش معلمان مورد بررسی قرار گرفت که به قرار زیر است: عامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، تأمین نیازهای شخصیتی و روانی و نیاز به افزایش مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی.روش تحقیق، پیمایشی بوده و بمنظور بررسی نظرات معلمان از پرسشنامه استفاده شده است، جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجو- معلمان دوره کارشناسی است که در سال تحصیلی 74-73 در مراکز آموزش ضمن خدمت استان خورستان مشغول تحصیل بوده‌اند، آنان تعداد 200 نمونه (15 درصد) با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی منظم انتخاب شده‌اند. در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از فراوانی درصد و میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کای‌اسکوایر، تی، تحلیل واریانس یکطرفه و توکی استفاده شده است. - تمامی فرضیات تحقیق به لحاظ آماری معنی‌دار بوده‌اند. - در این بررسی ترتیب اولویت عوامل مؤثر شامل: نیاز به افزایش مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی، تأمین نیازهای شخصیتی و روانی، عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل اقتصادی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"با نگاهی گذرا به آمار نیروهای موجود شاغل در وزارت و سطح علمی آنان و با توجه به استاندارد تعیین شده جهت تصدی مشاغل از قبیل آموزگاری (کاردانی)، دبیری مدارس راهنمایی (حداقل کاردانی و مطلوب کارشناسی)، دبیری دوره متوسطه (کارشناسی) و مدرسی مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای (کارشناسی ارشد)[1]؛ مشخص می‌گردد که درصد کمی از نیروی کل انسانی رسمی موجود در آموزش و پرورش می‌باشند که می‌توانند جزء نیروهای در سطح مطلوب به شمار آیند و از آنجا که اجرای آموزشهای کوتاه‌مدت به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید این قشر عظیم جامعه فرهنگی نمی‌باشد، لذا جهت دستیابی به حداقل استانداردهای شغلی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب و بمنظور ایجاد خودارزشیابی معلم و رضایت شغلی در بین فرهنگیان؛ اجرای دوره‌های بلندمدت آموزشهای ضمن خدمت از هر لحاظ ضرورت دارد، ولی آنچه بیش از پیش ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد، آن است که در چند سال اخیر شاهد تقاضای روزافزون معلمان برای دانش‌افزایی و شرکت در دوره‌های بلندمدت آموزش ضمن خدمت هستیم، لذا برای پاسخگویی مثبت و جهت‌دار به این تقاضا، که نیازمند حجم عظیمی از منابع مالی و انسانی و فیزیکی است، احتیاج داریم که از علل گرایش این خیل عظیم و انگیزه‌های آنان اطلاع حاصل کنیم تا بتوانیم ضمن استفاده بهینه از این گرایش، از اتلاف منابع انسانی و مالی جلوگیری کرده و در تدوین برنامه‌های مربوط، جامع و مناسب؛ برنامه‌ریزان آموزش ضمن خدمت را مدد برسانیم. این فرضیه به تأثیر نیاز به افزایش مهارتهای فنی و تحصصی در گرایش معلمان به ادامه تحصیل(به تصویر صفحه مراجعه شود) و شرکت در آموزشهای ضمن خدمت پرداخته و در این ارتباط هشت عامل بعنوان عوامل مهم مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها عامل ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش دانش‌آموزان با 85 درصد مورد توجه معلمان بوده و نتایج آماری نیز نشان می‌دهد که این فرضیه نیز در کل معنی‌دار بوده چون مقدار x2 (کای اسکوایر) محاسبه شده در مقدار جدول بالاتر بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.