Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 39 تا 58)

کلیدواژه ها :

تعادل فضایی ،فضا ،مناطق شهری ،پراکنش، نماگرهای آموزشی

کلید واژه های ماشینی : شهر اصفهان، سواد، تعادل، مناطق شهری اصفهان، شاخص، تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی، جمعیت، باسوادی، شاخصهای آموزشی شهر اصفهان، آمار

آموزش و سواد، دو مقولة اساسی در توسعة فرهنگی و زمینه ساز دستیابی به توسعة پایدار انسانی به شمار می رود. سواد و آموزش بالاتر، زمینة دستیابی به ،شغل بهتر،شرایط بهتر زندگی وانسانی ترکردن زندگی ، را فراهم می سازد . و اجتماعی معقول تر وفضایی متعادل تر رابه ارمغان می آورد . توزیع بهتر مراکز عملکردی و شاخصهای آموزشی زمینه دستیابی به سلامت، آسایش و زیبایی شهری (که مقدمات توسعة پایدار شهری هستند) را فراهم می آورد. نابسامانی در توزیع مناسب شاخصهای آموزشی و فقدان یک منطقه بندی مناسب در توزیع این امکانات ،باعث دوری سکونتگاهها از عدالت اجتماعی خواهد شد .در این پژوهش ضمن به تصویر کشیدن عدم تعادل در توزیع فضایی شاخصهای آموزشی شهر اصفهان (نظیر : جمعیت لازم التعلیم ، در حال تحصیل و فارغ التحصیل ،میزان باسوادی و...) ،راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب و توزیع بهینة شاخصها و زمینه های مناسب محرومیت زدایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . در این مقاله از روش های تحقیق پیمایشی و تحلیلی و استقرایی ، بهره جسته ایم . هدف کلی نمایاندن عدم تعادل در توزیع خدمات و امکانات آموزشی و هدف ویژه ، ارائة راهکارهای مناسب برای دستیابی به وضع مطلوب است . جامعة آماری این تحقیق شهراصفهان و واحد آماری آن را «مناطق ده گانة شهر اصفهان» تشکیل می دهد.آمار مورد استفاده نیز مربوط به سال 1375 است.

خلاصه ماشینی:

"جدول شمارة : 1 بررسی تطبیقی نسبت باسوادی در سطح کشور ،استان ،شهرستان و مناطق شهری اصفهان در سال 1375 $$$ مأخذ : مرکز آمار ایران ، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن ،1375 (1-کل کشور،2-استان اصفهان ، 3- شهرستان اصفهان ، شهر تهران ، 5- دیسکت مربوط به شهر اصفهان)، (پردازش آماری وشاخص سازی از : نگارنده. جدول شماره 2 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس شاخصهای ساخته شده مطابق آمار سال 1375، میانگین شاخص نسبت با سوادان در حال تحصیل در سطح شهر اصفهان 58/37درصد می‌باشد که مناطق 5، 8، 10و 4 در سطح بالا تر از میانگین و مناطق 3 و 9 و 1 در سطح پایینتراز میانگین و مناطق 2، 6 ، 7 در ردة میانی جدول جای می گیرند که سطوح پایین تر از میانگین ، از وضع آموزشی نامطلوبی از نظر نیازهای آموزشی برخوردارند و باید نسبت به تأمین نیازهای این مناطق اقدام نمود. بیشترین درصد فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی و راهنمایی در بین مناطق شهر اصفهان، مربوط به منطقة 2 و کمترین فارغ‌التحصیل مقطع متوسطه وفارغ التحصیل آموزش عالی نیز، متعلق به منطقة 2 می باشد و نشان می دهد که این منطقه ( منطقه 2 ) ، از حیث شاخصهای آموزشی ، وضع بسیار نامطلوبی را در بین مناطق شهری اصفهان دارد و بسیار بحرانی است. در ذیل به نحوة ساخت و تحلیل نتایج به دست آمده از این شاخصها می‌پردازیم: شاخص کیفیت سواد نظر به اینکه منظور کردن آمار مربوط به میزان باسوادی نمی تواند ما را در رسیدن به سطح توسعة مناطق یاری رساند، باید از شاخص های کیفی بهتری که گویای حقایق بیشتری در ارتباط با موضوع باشد، استفاده کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.